07-06-2022

Een eigen arbeidsmarktaanpak voor DistriPark Dordrecht

Daphne van Lubeek stelt zich voor

 

De komst van de bedrijven naar DistriPark Dordrecht betekent een waardevolle impuls voor de werkgelegenheid in de regio. De regio staat bekend om het werkethos en een in hoge mate praktische opgeleide beroepsbevolking met een ‘hands-on’ mentaliteit. Dat neemt niet weg dat het een uitdaging zal zijn om passend personeel te vinden. Gemeente Dordrecht en haar partners willen daar graag bij faciliteren en waar mogelijk ontzorgen. Daarom krijgt DistriPark Dordrecht een eigen arbeidsmarktaanpak, en hierbij krijgen we hulp van Daphne van Lubeek. Klik hier om meer over haar te weten te komen!

 

Mijn naam is Daphne van Lubeek van ViadaVia. Ik heb vanuit de Smart Delta Drechtsteden de opdracht gekregen concrete stappen te gaan maken met aanpak Distripark Samenwerking arbeidsmarkt Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

Met mijn ervaring en enthousiasme breng ik de eenvoud in de vaak ingewikkelde materie rond personele- en arbeidsmarkt gerelateerde materie.

 

Wat is dan die ervaring?

In 1990 begonnen in de uitzendwereld maar ondertussen alweer flink wat jaren ervaring in het verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid.

Zowel in verandertrajecten, recruitmentvraagstukken, ontwikkelen leerlijnen als in de rol van kwartiermaker en projectleider. De afgelopen 5 jaar heb ik een aantal projecten gedaan waarbij stakeholders vanuit de 3 O’s betrokken waren. Zowel in de profit als in de non-profitsector.

 

Wat ga ik doen?

De maand juni ga ik gebruiken om een concreet actieplan te maken welke aan de belanghebbende begin juli zal worden gepresenteerd.

Dit plan zal zich toespitsen op de uitdagingen en kansen zoals benoemd, destijds tijdens De ronde tafel-gesprekken:

  • Zichtbaarheid en bekendheid van Distripark
  • Zoveel mogelijk personeel uit Dordrecht en regio halen
  • Transparante en 1-duidige dienstverlening naar werkgevers en werknemers gericht op samenwerking op de arbeidsmarktlijnen (onderwijs- werk/ uitkering-werk en werk naar werk)
  • Concrete acties opzetten en uitvoeren
  • Minder praten en meer doen door inzet projectleider

 

Helaas heeft het door allerlei omstandigheden even geduurd voor het vervolg ingezet zou worden.

Nu is daar actie op ondernomen en ga ik met veel enthousiasme aan de slag met deze uitdaging en zal vooral gaan doen en minder praten ????.

Om tot een het actieplan te komen heb ik nog input nodig en zal dan ook contact opnemen voor een afspraak.

 

De planning ziet er als volgt uit:

1   – 17 juni                             ophalen input

20 – 1 juli                                maken actieplan en kostenberaming

Week van 4 juli                       presentatie actieplan en kostenberaming aan stakeholders.

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 130 Distripark Dordrecht

Dordts mobiliteitsplan 2040 in de maak

Hoe komt Dordrecht er in 2040 eruit te zien als het gaat om mobiliteit, ver...
Niewsbericht 129 Distripark Dordrecht

Bestek bouw- en woonrijp maken DistriPark Dordrecht fase 2/3 gepubliceerd...

Het bestek voor het bouw- en woonrijp maken van DistriPark Dordrecht (fase ...
Niewsbericht 128 Distripark Dordrecht

Aanpak netcongestie voor ondernemers

Duurzaamheid en energie zijn twee belangrijke thema’s voor DistriPark...