21-03-2022

Acquisitiemanagers Distripark Dordrecht vertellen over dynamisch en uitdagend afgelopen jaar!

2021 ligt inmiddels achter ons, dus tijd om samen met acquisitiemanagers Bert ten Veen en Marijn Wegman terug te blikken op een bewogen jaar. 

“We kijken terug op een succesvol jaar waarin we voor een aantal mooie partijen de realisatie van hun nieuwe pand hebben kunnen faciliteren. We hebben de laatste kavels van fase 1 uit kunnen geven waardoor we nu een periode afsluiten. Dit is veel sneller gegaan dan we hadden gedacht. Dat bracht de nodige uitdagingen met zich mee, onder andere voor de civiele werkzaamheden en de aanleg van de infrastructuur. Gelukkig is het gelukt om dat allemaal op tijd af te krijgen”, aldus Bert. “Er is nu een mooie combinatie van bedrijven die zich hebben gevestigd cq gaan vestigen op het DistriPark. Bedrijven (Elcee) die al in Dordrecht gevestigd waren en die wij heel graag wilden behouden, maar ook nieuwe bedrijven (Crocs, Dylan) die we in Dordrecht hebben mogen verwelkomen”, vervolgt hij. 

 

 

Op de vraag wat de heren het meeste is bijgebleven het afgelopen jaar, was natuurlijk maar één antwoord denkbaar. “Met name de dynamiek die de coronaperiode met zich meebracht. We hebben meer dan ooit maatwerk moeten leveren. Partijen werden onverwachts en in een razendsnel tempo geconfronteerd met een (financierings-)markt die totaal anders was dan kort daarvoor. Door gezamenlijk flexibel en creatief te zijn hebben wij toch het beoogde eindresultaat weten te behalen”. 

 

Beiden kijken, ondanks de pandemie en de gevolgen daarvan, terug op een jaar vol prettige samenwerkingen. Niet alleen het contact met ontwikkelaars en eindgebruikers, maar ook het onderling contact met vergunningverleners verliep soepel. “Door een intensief voortraject, zijn de vergunningen allemaal binnen circa 11 tot 12 weken verleend. Iets om trots op te zijn als je ziet dat het om enorme projecten (> 50.000 m2) gaat”. Uiteraard ging het afgelopen jaar ook gepaard met een aantal uitdagingen, waaronder het tempo waarin de uitgifte van de kavels gedaan werd. “Kavels moesten bijvoorbeeld versneld bouwrijp gemaakt worden en maatwerk geeft altijd meer kans op zaken die niet helemaal vlekkeloos verlopen. Maar door intensieve samenwerking met ons Ingenieursbureau Drechtsteden is dit tot een minimum beperkt gebleven. Dit leverde uiteraard ook extra druk op de tijdlijn van onder andere de nutsvoorzieningen. Gelukkig zijn daar ook oplossingen voor gevonden en is alles nu gereed”, vertelt Marijn. 

 

De voorspellingen voor het komende jaar zien er goed uit, mede door de nieuwe bedrijven die zich op Distripark Dordrecht zullen gaan vestigen. “Je moet hierbij denken aan o.a. Picnic en DHL. Stuk voor stuk bedrijven die een grote bijdrage leveren aan de doelen die wij onszelf gesteld hebben op het gebied van bijvoorbeeld werkgelegenheid en duurzaamheid”, besluit Bert. 

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 117 Distripark Dordrecht

DistriPark Dordrecht informeert gemeenteraad over voortgang

Vorige maand informeerde het college van gemeente Dordrecht de gemeenteraad...
Niewsbericht 115 Distripark Dordrecht

Beelden vanuit de lucht

  Onze luchtfotograaf heeft onlangs foto's genomen van ons bedr...
Niewsbericht 114 Distripark Dordrecht

Bijzondere bewoners: vleermuizen

DistriPark Dordrecht is een hoogwaardig bedrijventerrein voor mens, maar oo...