17-09-2021

Distripark Dordrecht: robuust en klimaatbestendig

In de vorige nieuwsbrief besteedden we aandacht aan waterberging op Distripark Dordrecht: een van de duurzame oplossingen om wateroverlast, veroorzaakt door hevige regenbuien, in te perken.

 

“Dat het treffen van dergelijke maatregelen geen overdreven luxe is, hebben we vorig jaar ervaren. Toen viel er op 16 juni 50 mm regen in een half uur en tien dagen later viel er nog eens 30 mm regen in een uur. De rioleringen zijn hier niet tegen bestand met als gevolg dat kelders en woningen onderliepen”, legt Rene Huisman, Adviseur Stedelijk Water & Riolering bij Ingenieursbureau Drechtsteden, uit.

 

Een grote waterberging is verplicht gesteld op de kavels. Deze eis is dan ook in het Bestemmingsplan opgenomen. Op elke kavel moet 60 mm aan neerslag opgevangen worden en langzaam weer afgegeven worden aan het omringende watersysteem. Dat komt neer op 60 liter per vierkante meter. Voor een kavel van 7,5 hectare betekent dit al gauw dat er een (ondergrondse)berging van circa 4000 m3 moet zijn!

 

 

Deze (door de gemeente opgestelde) nieuwe normering met betrekking tot het opvangen van regenwater, heeft geresulteerd in de realisatie van grote (veelal ondergrondse) bassins. “Wat dit specifieke systeem op Distripark Dordrecht uniek maakt, is de snelheid waarmee de pomp het water uit het bassin pompt. Dit vindt namelijk plaats onder vertraagde snelheid. Concreet betekent dit dat er sneller water in de bak komt dan dat het eruit wordt gepompt. Uniek is dus dat het water op een vertraagde manier in het watersysteem wordt teruggepompt. Het effect van de piek van de bui op het watersysteem wordt dus afgevlakt. Dit maakt dat Distripark Dordrecht robuust en klimaatbestendig is”, aldus Koos Bok, Procesingenieur Watersysteem voor het Waterschap Hollandse Delta.

 

Naast bovengenoemde bassins is er ook een modern rioolgemaal aangelegd. “Dit rioolgemaal is al enkele maanden operationeel. Het afvalwater van de bedrijven en het regenwater afkomstig van de wegen en terreinen wordt inmiddels ingezameld en getransporteerd. Dit gaat naar de rioolwaterzuivering (RWZI) op het bedrijventerrein De Staart aan de andere kant van het eiland”, aldus Rene Huisman.  

 

Het moderne rioolgemaal is dusdanig ingesteld dat alleen het meest vervuilde regenwater naar de RWZI gaat. Het grootste gedeelte van het schonere regenwater komt in de watergangen van Distripark Dordrecht terecht. Op deze manier blijft het regenwater zoveel mogelijk in het eigen gebied. Een welkome oplossing, na drie droge jaren waarbij het hard nodig was om rivierwater op het eiland in te laten en zo de watersystemen aan te vullen. 

 

Dankzij bovengenoemde doorgevoerde duurzame oplossingen op Distripark Dordrecht kunnen nu zelfs bij dit soort extreme regenbuien de bedrijfsactiviteiten gewoon doorgaan! 

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 98 Distripark Dordrecht

Een eigen arbeidsmarktaanpak voor DistriPark Dordrecht

Daphne van Lubeek stelt zich voor   De komst van de bedrijven na...
Niewsbericht 97 Distripark Dordrecht

DistriPark Dordrecht maakt werk van goede bereikbaarheid!

Zo kwam er – na 2 jaar hard werken – dé nieuwe afslag op...
Niewsbericht 96 Distripark Dordrecht

Duurzame innovatie op DistriPark Dordrecht

We blijven nog even bij DHL die in deze nieuwe serie over innovatie het spi...