09-07-2021

Verbetering van het hele WDO-gebied in gang gezet

“We krijgen er als projectteam echt energie van dat na jaren van samenwerken, voorbereidingen, besluitvorming en (bestemmingsplan)procedures concrete resultaten steeds zichtbaarder worden.”

Walter van Beers is projectmanager van de nieuwe hoofdinfrastructuur op DistriPark en ook eerste aanspreekpunt voor Rijkswaterstaat (A16/N3). Wat houdt de rol van projectmanager precies in? Welke werkzaamheden komen erbij kijken, waar is Walter echt trots op en wat heeft hij te maken met het opruimen van twee vliegtuigbommen? Je leest het in deze blog!

“Als projectmanager zorg je ervoor dat, in samenwerking met een grote groep collega's en externe partijen, de diverse werkzaamheden die nu zichtbaar worden rondom DistriPark volgens plan worden uitgevoerd. Denk aan alle nieuwe wegen en fietspaden, bouwkavels, leidingen, waterpartijen en groenstructuren tussen Dordtse Kil III en de Moerdijkbrug. We hebben de werkzaamheden opgeknipt in ruim 15 deelprojecten. Samen met een team vanuit de gemeente Dordrecht en het Ingenieursbureau Drechtsteden zorgen we ervoor dat de deelprojecten volgens ontwerp, planning en budget gerealiseerd worden. Als het klaar is, vormen alle delen samen straks het nieuwe DistriPark met een goede ontsluiting op de A16.

Dit nieuwe knooppunt is ook gunstig voor DKIII, omdat dit terrein een tweede ontsluiting richting de A16 erbij krijgt. Dit betekent dat de bereikbaarheid van het gehele gebied zal verbeteren.

Wat het voor mij vooral heel leuk maakt om te werken als projectmanager is dat na jaren van samenwerken, voorbereidingen, besluitvorming en (bestemmingsplan)procedures er nu in een kort tijdsbestek zoveel concrete resultaten zichtbaar worden. Ik merk dat iedereen in het team daar energie van krijgt! Neem de knoop A16/N3 bijvoorbeeld, die is vorig jaar opgeleverd en leidt tot de beoogde verbetering van de doorstroming. Ook maken fietsers nu al gebruik van de nieuwe vrij liggende fietspaden in het gebied. Kortom, we werken samen aan tastbare resultaten, waar mensen nu al gebruik van kunnen maken.

Ik ben erg trots op het feit dat het ons gelukt is om met heel veel verschillende partijen goede samenwerkingen aan te gaan ten behoeve van het verbeteren van het hele WDO-gebied. Denk aan het Havenbedrijf Rotterdam, maar ook de provincie, Waterschap en Rijkswaterstaat werken mee. Vergeet vooral ook niet de Bizzen, bedrijven en bewoners. We werken dit jaar hard door aan het afronden van alle wegen in het gebied. Er wordt nu gewerkt aan de zuidelijke ontsluiting bij de Moerdijkbrug, waar binnenkort wordt gestart met de bouw van een nieuw fietsviaduct over de A16. (Persoonlijk ben ik ook trots op ruim 7,5 kilometer nieuw, vrij liggend fietspad in het gebied!)

Ondanks de coronacrisis hebben we als team op goede wijze digitaal kunnen werken met elkaar, mede omdat we voor de crisis al met een hecht team samenwerkten aan de realisatie van het project. En hoewel de mensen die het werk voor ons buiten uitvoeren zich op allerlei manieren hebben moeten aanpassen om coronaproof te kunnen werken, is alles volgens planning doorgegaan. Een hele prestatie van alle betrokkenen!

Afwisselend en verrassend als projectmanager is het ook. Ik had bijvoorbeeld van tevoren niet kunnen bedenken dat we te maken zouden krijgen met het opruimen van twee zware Amerikaanse vliegtuigbommen! Heel indrukwekkend hoe de EOD zo'n klus weet te klaren.”

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 133 Distripark Dordrecht

Veel interesse voor aanpak netcongestie op DistriPark!

Hoe kun je als collectief de overbelasting van het energienetwerk aanpakken...
Niewsbericht 132 Distripark Dordrecht

Van Wijk Nieuwegein BV aan de slag om DistriPark Dordrecht bouw- en woonrij...

Grond- en wegenbouwer Van Wijk Nieuwegein BV is als winnaar uit de bus geko...
Niewsbericht 131 Distripark Dordrecht

Picnic officieel geopend op DistriPark Dordrecht!

Het distributiecentrum van de supermarkt op wielen heeft zijn tweede geauto...