Een nieuw jaar met mooie ontwikkelingen op stapel!

Dit jaar openen de deuren van in elk geval drie nieuwe bedrijfspanden. Als 1e zal Crocs haar deuren openen. De bouw verloopt voorspoedig en de verwachting is dat Crocs in april van dit jaar de deuren kan openen. Een volgende mijlpaal in het project!

De overige kaveluitgifte verloopt voorspoedig, net als de ontwikkeling van parkmanagement en infrastructuur, zoals verderop in deze nieuwsbrief te lezen is.