Update infrastructuur DistriPark Dordrecht

De nieuwe aansluiting A16/N3 van Rijkswaterstaat is officieel klaar nu het laatste stuk van de parallelbaan langs de A16 in november 2020 is opengegaan. Het verkeer van de N3 naar de A16 stroomt hierdoor beter door. De werking van de nieuwe aansluiting is in het vierde kwartaal van 2021 volledig zichtbaar als ook de op- en afritten van de A16 naar het nieuwe bedrijventerrein DistriPark Dordrecht open zijn.

De nieuwe Aquamarijnweg, rotonde en eerste bedrijfsstraten op DistriPark zijn momenteel in aanleg. In het vierde kwartaal moet de hoofdwegenstructuur op DistriPark gereed zijn. De bouwkavels zijn op dit moment al bereikbaar via de eerder aangelegde weg over de Wieldrechtse Zeedijk.

Fietspad

In 2021 wordt ook de Beerpolderweg aangepast tussen de Rijksstraatweg en de nieuwe op- en afritten van de A16. Er komt daar een vrij liggend fietspad dat aansluit op het fietspad langs de Rijksstraatweg. Er komt ook een fietsviaduct naast het bestaande Beerpolderviaduct over de A16. De precieze uitvoeringsplanning is in de loop van dit voorjaar bekend. 

Nutsvoorzieiningen, waterstructuur & beplanting

De nutsvoorzieningen voor DistriPark Dordrecht zijn voor een groot deel aangelegd en worden op korte termijn operationeel gemaakt. Ook is een deel van de waterstructuur al gegraven, dit jaar krijgt dat volledig vorm. Tevens wordt er gewerkt aan de beplanting van het gebied.