14-07-2020

Energie-infrastructuur van Stedin op DistriPark Dordrecht

Op dit moment realiseert netbeheerder Stedin de basisinfrastructuur voor het DistriPark Dordrecht. Daarnaast is de netbeheerder bezig met werkzaamheden voor toekomstige klanten die zich vestigen op het terrein. De maatregelen rondom de coronacrisis hebben gelukkig niet geleid tot onvoorziene vertragingen voor het project.

Netbeheer Stedin heeft zelf ook een stevige visie op duurzaamheid, die perfect aansluit op een duurzaam bedrijventerrein zoals DistriPark Dordrecht. De groei van zon- en windenergie betekent een enorme behoefte aan een goede energie-infrastructuur. Voor een duurzaam DistriPark Dordrecht betekent dit onder andere dat bedrijven kiezen voor zwaardere aansluitingen omdat er gewerkt gaat worden met elektrische voertuigen en er zonnedaken en warmtepompen geplaatst worden.

Stedin probeert de werkzaamheden in de ondergrond zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de andere bouwactiviteiten op het terrein van DistriPark Dordrecht om zo eventuele overlast te beperken.

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 123 Distripark Dordrecht

Voorstel voor beplanting langs de A16

DistriPark Dordrecht heeft groen hoog in het vaandel, en gelukkig Rijkswate...
Niewsbericht 122 Distripark Dordrecht

Wethouder Chris van Benschop over duurzaamheid en kwalitatief hoogwaardige ...

Wethouder Chris van Benschop vertelt over welke kansen én maatschapp...
Niewsbericht 121 Distripark Dordrecht

Sloop van de loods op DistriPark Dordrecht

We maken het gebied gereed voor de volgende fase en daarom slopen we de loo...