29-02-2024

Aanpak netcongestie voor ondernemers

Duurzaamheid en energie zijn twee belangrijke thema’s voor DistriPark Dordrecht. Omdat netcongestie, ofwel de overbelasting van het energienetwerk, een hot topic is, spraken we met Irene Koch, adviseur Energiebedrijven bij gemeente Dordrecht, en Jacob Klink, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden. Onderwerp van gesprek: kunnen we samen met ondernemers een zogenaamde EnergyHub oprichten en zo samenwerken aan een slim, lokaal energiesysteem?

 

Hoe zit het nu met netcongestie in onze regio?

“Transformatorstations, waar stroom in verdeeld wordt, kunnen de capaciteit niet meer aan, en dat geldt ook voor onze regio. Door deze netcongestie, kunnen 10.000 bedrijven in Nederland geen aansluiting krijgen, of geen verzwaring van hun aansluiting,” vertelt Jacob. “Daar komt bij dat veel bedrijventerreinen bijvoorbeeld zonnepanelen op hun dak hebben. Dat is fantastisch, maar op een zonnige dag kan het zo zijn dat er op het dak 300% meer zon is geleverd, waardoor die congestie nog meer oploopt. Wij willen dit probleem als werkgeversverband zelf oppakken.”

 

Voor en door ondernemers

Dit vraagt om uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet. Netbeheerders investeren met het oog hierop de komende jaren op het verzwaren van het elektriciteitsnet. Verzwaring kost echter tijd en niet elk gebied is gelijk aan de beurt. Daarom zijn slimme, lokale oplossingen nodig om veranderingen bij te benen. 

 

De ontwikkelingen omtrent netcongestie gaan snel. Zo heeft Stedin op 1 februari aangekondigd dat netcongestie zich uitbreidt in het Zuidelijk deel van Dordrecht. Om de netcongestieproblemen te verzachten, is samenwerking belangrijk. Zo is er een initiatief gestart door ondernemers. Er is een mooi voorbeeld uit Hendrik-Ido-Ambacht. Daar hebben ondernemers de Innovatietafel Energie Delen opgericht, dat heeft geleid tot de oprichting van een energiecoöperatie (gericht op bijvoorbeeld samen energie inkopen en delen). Wanneer ondernemers samenwerken, kunnen zij samen veel slimmere en samenhangende keuzes maken. Hierdoor wordt het elektriciteitsnet minder belast, kunnen zijzelf blijven ondernemen én kunnen ze profiteren van wat ze opwekken. Jacob vertelt hierover: “De coöperatie is opgericht, omdat je als individu geen energie aan elkaar mag leveren. Als coöperatie ben je één rechtspersoon en dan mag het wel. Eigenlijk wil je de vraag en aanbod van energie zó gelijkmatig maken, dat de vraag het aanbod compenseert en andersom. En dat je, wanneer je te veel energie opwerkt, dit kunt opslaan en kunt gebruiken wanneer je te weinig energie hebt. Dit doen we samen met verschillende partijen zoals Stedin, gemeenten en de Omgevingsdienst. Iedereen doet mee, omdat iedereen ermee te maken heeft.”

 

De Digital Twin

Om dit verder uit te kunnen rollen, vindt er op twaalf bedrijventerreinen in de regio een verkenning plaats. Hier kunnen we kijken hoe en waar ondernemers meer met elkaar samen kunnen samenwerken op dit vlak. Daarvoor hebben we de Digital Twin ontwikkeld. Dit is een tool waarbij inzichtelijk dat de druk op het elektriciteitsnet enorm toeneemt, als ondernemers allemaal individueel gaan verduurzamen. Terwijl ze, wanneer ze samenwerken, samenhangende keuzes kunnen maken waardoor het net minder wordt belast. Irene: “Je ziet dan hoe alles zich verhoudt als bedrijven bijvoorbeeld zonnepanelen gaan plaatsen of veel gaan elektrificeren. Kan alles samengaan zonder dat het netcongestie gaat opleveren? Dat is wat de tool je laat zien.”

 

Startersbijeenkomst op 20 maart

Voor ondernemers die benieuwd zijn naar de Digital Twin en hoe het samenwerken met andere ondernemers kan helpen bij verduurzaming en netcongestie, komt er een informatiebijeenkomst. Meer informatie over deelname aan een EnergyHub, en hoe je hiermee optimaal gebruik maakt van het elektriciteitsnet komt hier aan bod. De bijeenkomst is op 20 maart van 10.00 tot 12.00 en vindt plaats in het Spinel Veiligheidscentrum in Dordrecht. Meer informatie over de bijeenkomst vind je hieronder.

 

 

 

 

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 131 Distripark Dordrecht

Picnic officieel geopend op DistriPark Dordrecht!

Het distributiecentrum van de supermarkt op wielen heeft zijn tweede geauto...
Niewsbericht 130 Distripark Dordrecht

Dordts mobiliteitsplan 2040 in de maak

Hoe komt Dordrecht er in 2040 eruit te zien als het gaat om mobiliteit, ver...
Niewsbericht 129 Distripark Dordrecht

Bestek bouw- en woonrijp maken DistriPark Dordrecht fase 2/3 gepubliceerd...

Het bestek voor het bouw- en woonrijp maken van DistriPark Dordrecht (fase ...