05-02-2024

Wachtlijst voor nieuwe aanvragen bedrijven teruglevering stroom

De capaciteit op het elektriciteitsnet is schaars en op sommige momenten bijna vol. Netbeheerder Stedin heeft aangegeven dat in het zuidelijk deel van Dordrecht netcongestie is ontstaan voor de teruglevering van stroom door bedrijven die veel stroom verbruiken. Grootverbruikers die een nieuwe aanvraag doen om stroom te mogen terugleveren, komen daarom vanaf 1 februari op een wachtlijst te staan.

Capaciteit bijna vol
Netcongestie is vergelijkbaar met een file, maar dan op het stroomnet. Bij netcongestie is de volledige capaciteit van het stroomnet verbruikt. De vraag naar transportcapaciteit groeit. Dit komt onder meer door het opwekken van duurzame energie met zon en wind, de verduurzaming van gebouwen en bedrijven en door de toename van elektrisch vervoer.

Snelle groei opwek duurzame energie
In het zuidelijk deel van Dordrecht wordt veel duurzame elektriciteit opgewekt. Door de snelle groei is de transportcapaciteit voor terugleveren bijna vol. Bedrijven met een grootverbruiksaansluiting die een nieuwe aanvraag doen voor teruglevering komen daarom per 1 februari op een wachtlijst te staan. Sinds september 2021 gold dit al voor Dordtse Kil III en IV.

Teruglevering door nieuwe grootverbruikers
De netcongestie geldt alleen voor teruglevering. Bedrijven kunnen nog wel een nieuwe aansluiting krijgen om stroom af te nemen. Zij kunnen deze alleen voorlopig niet terugleveren. Voor bedrijven die een lopende aanvraag voor teruglevering hebben en hiervoor een offerte hebben ontvangen, heeft de netcongestie geen gevolgen. Op dit moment zijn er ook geen gevolgen voor kleinverbruiksaansluitingen, zoals woningen.

Extra station in 2029
Stedin gaat het bestaande net uitbreiden door onder meer een extra station te realiseren. Ze verwachten dat ze hiermee de netcongestie in 2029 hebben opgelost. Voor de tussenliggende periode gaat Stedin een onderzoek doen naar congestiemanagement. Bijvoorbeeld om in samenwerking met grootverbruikers de bestaande capaciteit slimmer in te zetten.

Nauw contact
De gemeente Dordrecht onderhoudt nauw contact met Stedin. De gemeente bekijkt welke gevolgen de afgekondigde netcongestie heeft voor de projecten en initiatieven en volgt de  ontwikkelingen op de voet.

Kijk voor meer informatie over de netcapaciteit op www.stedin.net/netcapaciteit

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 133 Distripark Dordrecht

Veel interesse voor aanpak netcongestie op DistriPark!

Hoe kun je als collectief de overbelasting van het energienetwerk aanpakken...
Niewsbericht 132 Distripark Dordrecht

Van Wijk Nieuwegein BV aan de slag om DistriPark Dordrecht bouw- en woonrij...

Grond- en wegenbouwer Van Wijk Nieuwegein BV is als winnaar uit de bus geko...
Niewsbericht 131 Distripark Dordrecht

Picnic officieel geopend op DistriPark Dordrecht!

Het distributiecentrum van de supermarkt op wielen heeft zijn tweede geauto...