04-10-2023

Wethouder Chris van Benschop over duurzaamheid en kwalitatief hoogwaardige arbeidsgelegenheid in volgende fases

Wethouder Chris van Benschop vertelt over welke kansen én maatschappelijk toegevoegde waarde zij ziet in ziet in de volgende fases op DistriPark Dordrecht. 

 

Duurzaamheid staat centraal

Als wethouder met onder andere portefeuilles economie en duurzaamheid kan het niet missen dat groen, klimaat en energie belangrijke thema’s voor haar zijn bij de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein. Chris: “Ja, duurzaamheid staat absoluut centraal. Zeker als als onderdeel van ‘maatschappelijk toegevoegde waarde’. Zo kijken we bijvoorbeeld naar de duurzaamheid van de productie(keten). Dat past bij de ambities van dit college op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Het is vooral een kwestie van bij de tijd blijven. DistriPark Dordrecht is nu al het duurzaamste bedrijvenpark van Dordrecht en omgeving, met onder meer aandacht voor energie en water. Maar de ontwikkelingen op dit gebied gaan snel, en daarin willen we voorop blijven lopen. We doen onderzoek naar de wijze waarop we tot zero emissie en tot een eigen energienetwerk kunnen komen. Hiervoor is inzet van alle bedrijven op DistriPark Dordrecht nodig.”

 

Werkgelegenheid op DistriPark Dordrecht

Naast duurzaamheid wordt ook kwalitatief hoogwaardige arbeidsgelegenheid steeds belangrijker op het logistieke bedrijventerrein. Chris vertelt hoe ze dit voor haar ziet: “In het verleden keken we vooral naar het aantal banen. Dat blijft belangrijk, maar we willen ook nadrukkelijker kijken naar het soort arbeidscontracten (bijvoorbeeld niet alleen maar 0-uren oproepkrachten) en naar het niveau. Zo heeft DistriPark Dordrecht ook echt betekenis voor de Dordtse beroepsbevolking.”

 

Asielzoekerscentrum en omgeving

Er is ook arbeidsgelegenheid voor de toekomstige bewoners van het AZC dat op DistriPark Dordrecht komt. Vanaf het begin is hierover goed contact met omwonenden en bedrijven. Chris: “De reactie van veel bedrijven is opvallend positief. Ik zie ook hierin dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en nemen. Tegelijkertijd houden we bij de uitwerking van de plannen uiteraard goed rekening met de belangen van bedrijven, inwoners en de toekomstige bewoners van het AZC. Verkeersveiligheid is bijvoorbeeld voor iedereen van belang, dus daar nemen we maatregelen in.”

 

 De kansen in fase 2 en 3

“Op het gebied van arbeid en duurzaamheid liggen in beiden fasen evenveel kansen. In fase 3 langs de Rijksweg streven we naar een hoogwaardige beeldkwaliteit met kleinere kavels en doorzichten. In fase 2 kunnen er grotere bedrijfspanden gerealiseerd worden met zon op dak.” Zo worden de kansen benut en kijken we uit naar meer kwalitatieve werkgelegenheid en duurzaamheid op DistriPark Dordrecht!

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 130 Distripark Dordrecht

Dordts mobiliteitsplan 2040 in de maak

Hoe komt Dordrecht er in 2040 eruit te zien als het gaat om mobiliteit, ver...
Niewsbericht 129 Distripark Dordrecht

Bestek bouw- en woonrijp maken DistriPark Dordrecht fase 2/3 gepubliceerd...

Het bestek voor het bouw- en woonrijp maken van DistriPark Dordrecht (fase ...
Niewsbericht 128 Distripark Dordrecht

Aanpak netcongestie voor ondernemers

Duurzaamheid en energie zijn twee belangrijke thema’s voor DistriPark...