21-09-2023

Komst AZC op DistriPark Dordrecht

De invulling van fase 1 op DistriPark Dordrecht is voorlopig compleet! Een asielzoekerscentrum (AZC) komt op het laatste beschikbare kavel aan de Burgemeester Van der Dussenstraat. Het AZC biedt maximaal 580 plekken en vestigt er zich voor een periode van maximaal 10 jaar. Het streven is om het AZC in het vierde kwartaal van 2024 in gebruik te nemen. 

 

Veiligheid

Om het terrein zo veilig mogelijk te houden voert de gemeente een aantal maatregelen uit. Zo komt er op het terrein van het AZC altijd beveiliging en camerabewaking, samen met extra bewaking en BOA’s. Voor de opening komt er een nulmeting van de veiligheid en leefbaarheid. Na de opening zal hierop blijven gelet worden.

 

Onderwijs en zorg

Er zijn verder al afspraken gemaakt met de gemeente en het Centraal orgaan Asielzoekers (COA) over dagbesteding, begeleiding en onderwijs voor de asielzoekers. Basisschoolleerlingen uit het AZC kunnen naar school in de stad. De middelbare scholieren uit het AZC gaan naar de Internationale Schakelklas (ISK) aan de Eulerlaan.

Ook is er 5 dagen in de week huisarts en/of verpleegkundige aanwezig in het AZC. Het COA is verantwoordelijk voor de zorg. De tweedelijnszorg is zoals voor alle inwoners.

 

Bereikbaarheid

Asielzoekers zullen zoveel mogelijk fietsend en/of lopend hun weg vinden naar school, werk en de stad. Vrijwilligers geven hiervoor fietslessen.

Daarnaast rijdt er 4 keer op een dag een busje, die de mensen naar plekken in de stad brengt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld naar een winkelcentrum of het centrum van Dordrecht.

 

Maatregelen verkeer

De gemeente en het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben afspraken gemaakt om het verkeer voor fietsers en voetgangers veiliger te maken. Het gaat onder andere om nieuwe voet- en fietspaden en aanpassing van de kruising Heliotroopring-Aquamarijnweg. Ook  zullen de Rijksstraatweg en de Wieldrechtse Zeedijk, samen met de tunnel, aangepast worden. De gemeente is nog in gesprek met de omgeving voor de concrete maatregelingen.

 

Vervolg

De volgende stap is dat het COA een omgevingsvergunning aanvraagt. Nadat het college de omgevingsvergunning heeft verleend kan het COA beginnen met de bouw.

 

 

 

 

 

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 123 Distripark Dordrecht

Voorstel voor beplanting langs de A16

DistriPark Dordrecht heeft groen hoog in het vaandel, en gelukkig Rijkswate...
Niewsbericht 122 Distripark Dordrecht

Wethouder Chris van Benschop over duurzaamheid en kwalitatief hoogwaardige ...

Wethouder Chris van Benschop vertelt over welke kansen én maatschapp...
Niewsbericht 121 Distripark Dordrecht

Sloop van de loods op DistriPark Dordrecht

We maken het gebied gereed voor de volgende fase en daarom slopen we de loo...