06-07-2023

Voorbelasting afgegraven

Na een jaar tijd is de voorbelasting op DistriPark Dordrecht afgegraven. Door het aanbrengen van gewicht in de vorm van grond of zand op de toekomstige wegen en te verkopen percelen worden slappe bodemlagen samengedrukt. Zo zijn er minder verzakkingen en een langere levensduur van wegen en rioolstelsels. 

 

Voorbelasting afgestemd op bodemopbouw en toekomstbestendigheid 

De duur, dikte en hoogte van de voorbelasting varieert afhankelijk van de bodemopbouw en het toekomstig gebruik (maaiveldhoogte en -belasting). Normaal wordt er gestreefd naar een periode van 12 maanden, maar dit kan variëren tussen 6 en 24 maanden. Gedurende deze periode wordt er in de gaten gehouden of de zetting volgens de berekeningen verlopen.

Door goed vooronderzoek te doen, worden risico’s vermeden. Adviesbureaus, constructeurs, tekenaars, aannemers en andere partijen zijn allemaal betrokken bij de voorbelasting. De voorbelasting wordt steeds opnieuw gebruikt in een volgende fase, waardoor we materiaaltransport van en naar de projectlocatie verminderen. Ook gaan we hierdoor duurzaam te werk. Op de foto's is de voorbelasting te zien.

 

   

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 123 Distripark Dordrecht

Voorstel voor beplanting langs de A16

DistriPark Dordrecht heeft groen hoog in het vaandel, en gelukkig Rijkswate...
Niewsbericht 122 Distripark Dordrecht

Wethouder Chris van Benschop over duurzaamheid en kwalitatief hoogwaardige ...

Wethouder Chris van Benschop vertelt over welke kansen én maatschapp...
Niewsbericht 121 Distripark Dordrecht

Sloop van de loods op DistriPark Dordrecht

We maken het gebied gereed voor de volgende fase en daarom slopen we de loo...