06-07-2023

Voorbelasting afgegraven

Na een jaar tijd is de voorbelasting op DistriPark Dordrecht afgegraven. Door het aanbrengen van gewicht in de vorm van grond of zand op de toekomstige wegen en te verkopen percelen worden slappe bodemlagen samengedrukt. Zo zijn er minder verzakkingen en een langere levensduur van wegen en rioolstelsels. 

 

Voorbelasting afgestemd op bodemopbouw en toekomstbestendigheid 

De duur, dikte en hoogte van de voorbelasting varieert afhankelijk van de bodemopbouw en het toekomstig gebruik (maaiveldhoogte en -belasting). Normaal wordt er gestreefd naar een periode van 12 maanden, maar dit kan variëren tussen 6 en 24 maanden. Gedurende deze periode wordt er in de gaten gehouden of de zetting volgens de berekeningen verlopen.

Door goed vooronderzoek te doen, worden risico’s vermeden. Adviesbureaus, constructeurs, tekenaars, aannemers en andere partijen zijn allemaal betrokken bij de voorbelasting. De voorbelasting wordt steeds opnieuw gebruikt in een volgende fase, waardoor we materiaaltransport van en naar de projectlocatie verminderen. Ook gaan we hierdoor duurzaam te werk. Op de foto's is de voorbelasting te zien.

 

   

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 131 Distripark Dordrecht

Picnic officieel geopend op DistriPark Dordrecht!

Het distributiecentrum van de supermarkt op wielen heeft zijn tweede geauto...
Niewsbericht 130 Distripark Dordrecht

Dordts mobiliteitsplan 2040 in de maak

Hoe komt Dordrecht er in 2040 eruit te zien als het gaat om mobiliteit, ver...
Niewsbericht 129 Distripark Dordrecht

Bestek bouw- en woonrijp maken DistriPark Dordrecht fase 2/3 gepubliceerd...

Het bestek voor het bouw- en woonrijp maken van DistriPark Dordrecht (fase ...