06-07-2023

Aangescherpte uitgiftecriteria: veranderingen voor vestigers op DistriPark Dordrecht

De voorbereidingen voor de uitgifte van kavels op DistriPark Dordrecht zijn in volle gang! Voor de koop van kavels op het bedrijventerrein gaan aangescherpte uitgiftecriteria gelden. Hierdoor zal de kwaliteit verder toenemen van het logistieke bedrijventerrein.

 

Wat betekent dit? 

Om aan alle politieke eisen te voldoen, past DistriPark Dordrecht de Balanced Score Card (BSC) aan. Dit jaar komt er een afwegingsmodel dat goed rekening houdt met wat er nu belangrijk is in de maatschappij, zoals ‘zero emission’ en ‘social enterprise’. Verder kijken we naar arbeid en werkgelegenheid, waarbij de kwaliteit daarvan steeds belangrijker wordt.

 

Bedrijven binnen de Drechtsteden

Ook worden criteria opgezet voor bedrijven in de Drechtsteden die binnen het profiel van DistriPark Dordrecht passen, maar nu geen geschikte locatie hebben. Het doel is om deze bedrijven ook de mogelijkheid te bieden om zich op het bedrijventerrein te vestigen. ARCUSplus, een adviesbureau gespecialiseerd in vastgoedontwikkeling, ondersteunt DistriPark Dordrecht bij dit vraagstuk.

 

Plan van aanpak

Voor het vraagstuk is een plan van aanpak opgesteld dat bestaat uit verschillende onderdelen. De bestaande BSC wordt eerst geanalyseerd, de leerpunten hieruit worden meegenomen in de volgende versie.

 

Door interviews met stakeholders van DistriPark (bijvoorbeeld met vastgoedpartijen en een bedrijfsmakelaar) verkrijgen we inzichten vanuit externe partijen en we kijken hoe andere gemeenten hun uitgifteproces ingericht hebben. Alle uitkomsten nemen we mee zodat we de BSC kunnen actualiseren en eenvoudig toepasbaar is. Hieronder valt ook een procesbeschrijving van de uitgifte van het bedrijventerrein aan de hand van deze scorecard. 

 

Op dit moment vinden de interviews plaatsDe planning is dat het geheel voor eind 2023 gereed is.

 

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 133 Distripark Dordrecht

Veel interesse voor aanpak netcongestie op DistriPark!

Hoe kun je als collectief de overbelasting van het energienetwerk aanpakken...
Niewsbericht 132 Distripark Dordrecht

Van Wijk Nieuwegein BV aan de slag om DistriPark Dordrecht bouw- en woonrij...

Grond- en wegenbouwer Van Wijk Nieuwegein BV is als winnaar uit de bus geko...
Niewsbericht 131 Distripark Dordrecht

Picnic officieel geopend op DistriPark Dordrecht!

Het distributiecentrum van de supermarkt op wielen heeft zijn tweede geauto...