12-10-2022

Aanpak arbeid en bereikbaarheid gaan hand in hand op DistriPark

De eerste bedrijven zijn bijna allemaal operationeel op DistriPark en ondervinden uitdagingen op het gebied van arbeidsmarkt en bereikbaarheid. Want waar vind je vandaag de dag nog personeel met de huidige krapte op de arbeidsmarkt? En met de hoge brandstofkosten is het niet zo vanzelfsprekend dat alle medewerkers in het bezit zijn van een auto. Op verzoek van de vestigers heeft gemeente Dordrecht daarom twee experts ingehuurd om op arbeidsmarkt en bereikbaarheid in co-creatie een plan te ontwikkelen.

Een goed duo

Daphne van Lubeek is al eerder voorgesteld en nu is het de beurt aan Anna Schouten. Zij weet alles inzake bereikbaarheid en alternatieve oplossingen. Met jarenlange ervaring en goede kennis van de regio is zij in samenwerking met Daphne afgelopen zomer gestart. De raakvlakken tussen beide onderwerpen zijn zo evident, dat beide vrouwen elkaar tijdens de uitvoering opzoeken en van elkaars kennis gebruik maken.

 

Gegevens en analyses

De afgelopen maanden vonden met alle organisaties inhoudelijke gesprekken plaats. Daarin werd aandacht besteed aan hun wensen en behoeften. Ook is er een omgevingsanalyse uitgevoerd en zijn knelpunten geïnventariseerd. Op het gebied van bereikbaarheid voerden bijna alle bedrijven een herkomst- en bestemmingsanalyse uit. Daarbij vulden medewerkers een mobiliteitsenquête in. De analyse geeft inzicht in de herkomst van medewerkers wat leidt tot mogelijke oplossingen. Zo werd gevraagd of medewerkers dichtbij elkaar wonen of juist verspreid. En of dat zij vlak bij een openbaar vervoerspunt wonen of juist niet. Al deze informatie in combinatie met de werktijden per organisatie en hun beleid is waardevol om tot een gedegen plan te komen. In november worden met de huidige vestigers de uitkomsten en verdere mogelijkheden besproken.

 

Deelmobiliteit

Naast deze initiatieven op DistriPark wordt regionaal ook aandacht besteed aan mobiliteit. Zo schreef Smart Delta Drechtsteden onlangs dat deelvervoer een belangrijke sleutelpositie heeft in nieuwe mobiliteitsoplossingen. Daarover kun je meer lezen op: https://www.drechtsteden.nl/Nieuws/Deelmobiliteit_verandert_de_regio

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 117 Distripark Dordrecht

DistriPark Dordrecht informeert gemeenteraad over voortgang

Vorige maand informeerde het college van gemeente Dordrecht de gemeenteraad...
Niewsbericht 115 Distripark Dordrecht

Beelden vanuit de lucht

  Onze luchtfotograaf heeft onlangs foto's genomen van ons bedr...
Niewsbericht 114 Distripark Dordrecht

Bijzondere bewoners: vleermuizen

DistriPark Dordrecht is een hoogwaardig bedrijventerrein voor mens, maar oo...