12-10-2022

Maak kennis met wethouder Chris van Benschop!

Chris van Benschop is de kersverse wethouder in Dordrecht met o.a. portefeuilles duurzaamheid en economie. Die komen natuurlijk perfect samen in DistriPark Dordrecht, een project dat zij ook onder haar hoede neemt! Chris neemt het stokje over van Maarten Burggraaf, die haar de afgelopen jaren voor ging. Ook de domeinen arbeidsmarkt en hoger onderwijs vallen onder haar portefeuille, thema’s die relevant zijn voor vestigers op het bedrijventerrein. Hoe zij de toekomst ziet, vertelt ze hieronder!

Samenhang tussen verschillende factoren

Chris licht toe waarom al die onderwerpen uit haar portefeuille een voordeel zijn voor DistriPark Dordrecht: “Mijn portefeuille is een mooie combinatie van verschillende factoren waarbij er ook sprake is van veel samenhang. Dit zorgt voor een brede blik op het bedrijventerrein. Zo kunnen allerlei vragen worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan: welke werkgelegenheid wil je toevoegen aan Dordrecht? Welke opleidingen zijn daarvoor nodig? En welke locaties heb je beschikbaar? DistriPark Dordrecht is voorlopig het laatste grote nieuwe bedrijventerrein in Dordrecht. Dat betekent dat we heel goed met onze partners, zowel in het onderwijs als de ondernemers, moeten kijken wat hier voor kansen liggen. Juist voor de arbeidsmarkt en economische ontwikkeling.”

 

Het effect van DistriPark Dordrecht

Volgens Chris is het bedrijventerrein een unieke combinatie. Ze legt uit waarom: “DistriPark Dordrecht is een grote locatie met ruime kavels én het is heel goed ontsloten. Aan de ene kant kunnen bestaande bedrijven die groeien hiernaar toe verhuizen, aan de andere kant zie je nieuwkomers die elders in de regio geen plek hadden kunnen vinden. We merken dat DistriPark Dordrecht voor bedrijven die op zoek zijn, hoog op het lijstje van vestigingsplaatsen staat. En dat is natuurlijk weer goed voor Dordrecht en de Drechtsteden. Tegelijkertijd betekent dit dat we ook kritisch kunnen zijn op nieuwe kandidaten voor een kavel.”

 

De toekomst van het bedrijventerrein

“Hoe ik als nieuwe wethouder de toekomst voor me zie? DistriPark Dordrecht kan een voorbeeldfunctie krijgen als een bedrijventerrein met maatschappelijk toegevoegde waarde. Zo worden er nu al duurzaamheidseisen gesteld wanneer een bedrijf hier wil vestigen. Maar dat mag van mij verder gaan. Ik denk aan bedrijven die duurzame producten verkopen of bijvoorbeeld met 100% emissieloos transport werken. Ook bedrijven die stages en werkplekken bieden aan jongeren en mensen die studeren in Dordrecht. Of werknemers die via Werkgevers Servicepunt Baanbrekend aan de slag kunnen. Zij hebben allemaal een maatschappelijke impact en passen goed op een bedrijventerrein als Distripark Dordrecht. Kijk, daarmee kom ik terug op de aspecten onderwijs en arbeidsmarkt en dat maakt de cirkel rond. Zo zie je maar weer, mijn brede portefeuille bevat dus echt overlap en samenhang!”

Laatste nieuwsberichten

Niewsbericht 131 Distripark Dordrecht

Picnic officieel geopend op DistriPark Dordrecht!

Het distributiecentrum van de supermarkt op wielen heeft zijn tweede geauto...
Niewsbericht 130 Distripark Dordrecht

Dordts mobiliteitsplan 2040 in de maak

Hoe komt Dordrecht er in 2040 eruit te zien als het gaat om mobiliteit, ver...
Niewsbericht 129 Distripark Dordrecht

Bestek bouw- en woonrijp maken DistriPark Dordrecht fase 2/3 gepubliceerd...

Het bestek voor het bouw- en woonrijp maken van DistriPark Dordrecht (fase ...