Nieuwsberichten

Update bouwwerkzaamheden Elcee Dylan Steel!

De nieuwsbrief Special van November vorig jaar stond volledig in het teken van Elcee, de toonaangevend specialist in mechanische- en industriële componenten, efficiënte en kosteneffectieve oplossingen die zich op Distripark zal gaan vestigen. Naast Elcee zal ook Dylan Steel haar intrek nemen op DistriPark, in een 35.000 m2 groot pand dat zal dienen als distributiecentrum en kantoor. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de nieuwe bedrijfshuisvesting van beide bedrijven in een vergevorderd stadium!

Zoals gezegd verlopen de bouwwerkzaamheden door Pleijsier Bouw op het terrein van Elcee voorspoedig! De contouren van het pand zijn inmiddels af en ook is het gebouw zo goed als wind en water dicht, onder andere door de verdiepingshoge ramen die geplaatst zijn. Ook de afbouw van de kantoren loopt volgens plan. “Hier zullen de plafonds voorzien worden van akoestisch spuitwerk waarna er een plafond van hout en andere duurzame materialen onder wordt gehangen, zodat het ook esthetisch klopt”, aldus Stef Walter (ontwikkelaar Borghese Logistics).

Verder is Pleijsier Bouw gestart met de werkzaamheden op de rest van het terrein. De bestrating aan de kant van Elcee ligt er grotendeels in en aan de kant van Fastenal is hier ook mee gestart. In de bedrijfsruimte van Fastenal wordt de laatste hand gelegd aan de verlichting. Daarna zullen de installaties geschikt worden gemaakt waarna er gestart kan worden met het opbouwen van de stellingen. 

Kortom: het gebouw is een plaatje om te zien! Binnenkort zal Elcee zijn intrede doen, waarna Fastenal snel zal volgen.

Momenteel is er nog 3.000 m2 te huur in dit efficiënt ingerichte pand. Mocht er interesse zijn, neem gerust contact op met Ooms of Industrial Real Estate Partners.

Ook de werkzaamheden aan het pand van Dylan Steel zijn enige tijd geleden van start gegaan! Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de afronding van de staalconstructie. De werkzaamheden voor het aanbrengen van de dak en gevelbeplating is op de helft en binnen in de hal is het eerste gedeelte van de monolithisch afgewerkte betonvloer aangebracht.

De ruwbouw van het kantoor van Dylan Steel is grotendeels gereed en er zal spoedig gestart worden met het aanbrengen van de vliesgevels.

 

Foto’s Elcee (gemaakt door Egbert de Boer)

Foto’s Dylan Steel:

 

Hoe vergaat het Crocs op Distripark Dordrecht

Het is nu ruim drie maanden geleden dat Crocs de deuren van het nieuwe distributiecentrum opende op Distripark Dordrecht. Senior Director Distribution & Logistics EMEA van Crocs Europe B.V, Dennis Boor, vertelt over de eerste ervaringen van het bedrijf!

“Sinds de opening van ons prachtige nieuwe DC in Dordrecht zijn we hard bezig geweest met de verhuizing vanuit Rotterdam. Op dit moment zitten we op 50% van de verhuizing en we verwachten deze eind september af te ronden. We kijken uit naar een openingsevenement, dat als de Covid-19 situatie het toelaat, in oktober zal plaatsvinden”, zegt Dennis Boor.

Tot nu toe heeft het bedrijf een warm welkom van de gemeente Dordrecht en in Dordrecht gevestigde leveranciers gehad, wat erg op prijs werd gesteld. In juni heeft Crocs een onbemande AH to go foodservice geopend in de kantine van het distributiecentrum. In samenwerking met door Selecta Dordrecht, als waardering en service voor het gemotiveerde en toegewijde team.

“We groeien snel en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe collega's. Tegelijkertijd zijn we een samenwerking aangegaan met Vanderlande om een Adapto 'goods to person'-oplossing in te voeren. Dit ter ondersteuning van onze pick-pack operatie. Met deze investering verwachten we een concurrerend serviceniveau naar onze klanten te kunnen handhaven voor onze groeiende activiteiten, terwijl we tegelijkertijd ons team zullen blijven uitbreiden”, aldus Dennis Boor.

Kavelkaart Distripark Dordrecht

In de vorige nieuwsbrief meldde we al dat DHL zich zal vestigen op Distripark, op kavel 1A. Op 19 juni werd dit officieel naar buiten gebracht door DHL zelf. CEO van DHL Parcel Benelux, Wouter van Benten, zei hierover het volgende: “Wij durven te stellen dat we hier in Dordrecht het groenste sorteercentrum van Nederland realiseren, met de nieuwste sorteertechnologie en veel aandacht voor arbeidsomstandigheden”. Dagelijks zullen hier maar liefst 200.000(!) pakketten passeren. De eerste (groene) paal is inmiddels geslagen en als alles volgens planning verloopt, zal DHL in oktober 2022 de deuren van het gloednieuwe sorteercentrum voor de Benelux openen.

Zoals op de kaart te zien is, zijn vrijwel alle kavels nu verkocht en op een groot deel van de kavels zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang!

Blog Projectmanager Walter van Beers: verbetering van het hele WDO-gebied in gang gezet!

“We krijgen er als projectteam echt energie van dat na jaren van samenwerken, voorbereidingen, besluitvorming en (bestemmingsplan)procedures concrete resultaten steeds zichtbaarder worden.”

Walter van Beers is projectmanager van de nieuwe hoofdinfrastructuur op DistriPark en ook eerste aanspreekpunt voor Rijkswaterstaat (A16/N3). Wat houdt de rol van projectmanager precies in? Welke werkzaamheden komen erbij kijken, waar is Walter echt trots op en wat heeft hij te maken met het opruimen van twee vliegtuigbommen? Je leest het in deze blog!

“Als projectmanager zorg je ervoor dat, in samenwerking met een grote groep collega's en externe partijen, de diverse werkzaamheden die nu zichtbaar worden rondom DistriPark volgens plan worden uitgevoerd. Denk aan alle nieuwe wegen en fietspaden, bouwkavels, leidingen, waterpartijen en groenstructuren tussen Dordtse Kil III en de Moerdijkbrug. We hebben de werkzaamheden opgeknipt in ruim 15 deelprojecten. Samen met een team vanuit de gemeente Dordrecht en het Ingenieursbureau Drechtsteden zorgen we ervoor dat de deelprojecten volgens ontwerp, planning en budget gerealiseerd worden. Als het klaar is, vormen alle delen samen straks het nieuwe DistriPark met een goede ontsluiting op de A16.

Dit nieuwe knooppunt is ook gunstig voor DKIII, omdat dit terrein een tweede ontsluiting richting de A16 erbij krijgt. Dit betekent dat de bereikbaarheid van het gehele gebied zal verbeteren.

Wat het voor mij vooral heel leuk maakt om te werken als projectmanager is dat na jaren van samenwerken, voorbereidingen, besluitvorming en (bestemmingsplan)procedures er nu in een kort tijdsbestek zoveel concrete resultaten zichtbaar worden. Ik merk dat iedereen in het team daar energie van krijgt! Neem de knoop A16/N3 bijvoorbeeld, die is vorig jaar opgeleverd en leidt tot de beoogde verbetering van de doorstroming. Ook maken fietsers nu al gebruik van de nieuwe vrij liggende fietspaden in het gebied. Kortom, we werken samen aan tastbare resultaten, waar mensen nu al gebruik van kunnen maken.

Ik ben erg trots op het feit dat het ons gelukt is om met heel veel verschillende partijen goede samenwerkingen aan te gaan ten behoeve van het verbeteren van het hele WDO-gebied. Denk aan het Havenbedrijf Rotterdam, maar ook de provincie, Waterschap en Rijkswaterstaat werken mee. Vergeet vooral ook niet de Bizzen, bedrijven en bewoners. We werken dit jaar hard door aan het afronden van alle wegen in het gebied. Er wordt nu gewerkt aan de zuidelijke ontsluiting bij de Moerdijkbrug, waar binnenkort wordt gestart met de bouw van een nieuw fietsviaduct over de A16. (Persoonlijk ben ik ook trots op ruim 7,5 kilometer nieuw, vrij liggend fietspad in het gebied!)

Ondanks de coronacrisis hebben we als team op goede wijze digitaal kunnen werken met elkaar, mede omdat we voor de crisis al met een hecht team samenwerkten aan de realisatie van het project. En hoewel de mensen die het werk voor ons buiten uitvoeren zich op allerlei manieren hebben moeten aanpassen om coronaproof te kunnen werken, is alles volgens planning doorgegaan. Een hele prestatie van alle betrokkenen!

Afwisselend en verrassend als projectmanager is het ook. Ik had bijvoorbeeld van tevoren niet kunnen bedenken dat we te maken zouden krijgen met het opruimen van twee zware Amerikaanse vliegtuigbommen! Heel indrukwekkend hoe de EOD zo'n klus weet te klaren.”

Update infrastructuur DistriPark Dordrecht

De aanleg van de nieuwe infrastructuur loopt nog steeds volgens plan en in de aankomende zomerperiode ronden we de grootste werkzaamheden al af!

Zoals het er nu naar uit ziet zijn de grote werkzaamheden aan de infrastructuur van DistriPark half augustus klaar. In september volgen dan nog enkele afrondende werkzaamheden. In oktober zijn de wegen van DistriPark dan volledig klaar voor gebruik. De nieuwe bewegwijzering op de snelweg en de naastgelegen wegen geeft aan hoe je er komt. DistriPark Dordrecht is dan niet alleen goed te bereiken, maar ook goed te vinden!

Rijkswaterstaat maakt in het eerste weekend van oktober de op- en afritten op de parallelbaan A16 klaar voor openstelling. Daarna zijn Willemsdorp en DistriPark Dordrecht vanuit Rotterdam direct bereikbaar via de nieuwe afrit van de A16. En kan de oprit richting het zuiden genomen worden. 

De op- en afrit aan de andere kant van de A16, volgen later dit jaar. Daarvoor moet eerst het nieuwe fietsviaduct klaar zijn. Er is gestart met de bouw van het nieuwe fietsviaduct en er zijn aanpassingen aan de Rijksstraatweg en Beerpolderweg gedaan. Hoewel corona en krapte op de markt voor leverings- en productieproblemen zorgden, is het fietsviaduct toch volgens de planning in december 2021 klaar. Dan worden ook de op- en afritten bij Willemsdorp in gebruik genomen.

Kortom: de werkzaamheden rondom de infrastructuur van DistriPark lopen voorspoedig. Later meer!

Waterberging Distripark

De huidige klimaatverandering vraagt om slimme oplossingen, vooral als het gaat om het inperken van wateroverlast veroorzaakt door hevige regenbuien. Ook op het duurzame bedrijventerrein DistriPark is gekeken naar maatregelen om overlast te voorkomen.

In samenwerking met verschillende partijen is daarom gekeken naar slimme manieren om regenwater op te vangen, waarbij het begrip waterberging al snel om de hoek kwam kijken. Een voor velen wellicht onbekende term, maar wel één van groot belang.

Waterberging in de praktijk
Voor het Waterschap Hollandse Delta was hier een belangrijke rol weggelegd. Het Waterschap is onder andere verantwoordelijk voor de waterhuishouding in een aantal gebieden in Zuid-Holland; zo ook het gebied waar Distripark Dordrecht onder valt.

Een van de doelen van het Waterschap is om de effecten van klimaatverandering beheersbaar te houden en zoveel mogelijk te beperken. In het geval van hevige regenval is afvlakking van de piek dan ook het doel. Volgens Koos Bok, Procesingenieur Watersysteem voor het Waterschap Hollandse Delta, is door de veranderde bestemming van het Distripark gebied, het waterbeheer hier anders geworden. Door de gemeente opgestelde regels stellen dat door de hoeveelheid verharding, water gecompenseerd moet worden. Samen met de gemeente is dan ook gekeken naar mogelijkheden voor ‘water compensatie’ in Distripark Dordrecht. 

Koos legt uit dat er op het gebied van waterberging twee maatregelen zijn getroffen die nu in de praktijk tot uitvoering komen. Allereerst kan overtollig water geborgen worden op twee verschillende plekken ten noorden en ten zuiden van het bedrijventerrein. Op beide locaties worden zogenaamde ‘verlaagde eilandjes’ gecreëerd die tijdens hevige regenval onder water kunnen en mogen lopen. “Dit betekent in de praktijk dat deze eilandjes de ene dag zichtbaar zijn maar de volgende dag onder water staan”, aldus Koos. Dit water loopt uiteindelijk weer weg en komt in het reguliere watersysteem terecht. Op deze manier worden dus zogenoemde overstroombare delen gecreëerd, waar overtollig water geborgen kan worden. Zulke overstroombare delen zijn ook goed voor de biodiversiteit in en om het water.

Uniek waterbergingssysteem
Naast bovengenoemde oplossing om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken, is door de gemeente een nieuwe normering opgesteld met betrekking tot het opvangen van regenwater voor bedrijven die zich vestigen op Distripark Dordrecht. Deze maatregel is ontstaan naar aanleiding van de hevige wateroverlast van 2015 die dit gebied getroffen heeft. Deze maatregel houdt kortgezegd in dat voor elke vierkante meter die gebouwd wordt, een opslag van 60 liter water gerealiseerd moet worden (60mm equivalent), waarbij het water voor een periode van 24uur vastgehouden moet kunnen worden. Dit betekent dat het hebben van een grote berging op de kavels verplicht is. In de meeste gevallen gebeurt dit middels een ondergronds bassin, waarin regenwater opgevangen kan worden. Volgens Koos is dit een veelvoorkomende manier van water vasthouden. “Echter, wat dit specifieke systeem op Distripark Dordrecht uniek maakt is de snelheid waarmee de pomp het water uit het bassin pompt. Dit vindt namelijk plaats onder vertraagde snelheid. Concreet betekent dit dat er sneller water in de bak komt dan dat het eruit wordt gepompt. Uniek is dus dat het water op een vertraagde manier in het watersysteem wordt teruggepompt. Het effect van de piek van de bui op het watersysteem wordt dus afgevlakt. Dit maakt dat Distripark Dordrecht robuust en klimaatbestendig is”, legt Koos uit. Voor alle betrokken partijen dus een duurzame oplossing om bij hevige regenval de overlast zoveel mogelijk te beperken!

DistriPark Dordrecht verwelkomt DHL Parcel!

DHL Parcel is de nieuwste vestiger op DistriPark Dordrecht en bouwt zijn groenste gebouw in Nederland! In alle fasen van de bouw – en van materialen tot en met de exploitatie- is duurzaamheid het uitgangspunt.

Zo voldoet het sorteercentrum aan de hoogste duurzaamheidsnorm: BREEAM Outstanding. Dat betekent dat er zesduizend zonnepanelen op het dak worden aangebracht, die 1,2 miljoen kWh per jaar opwekken. Hiermee wordt onder meer alle installaties in kantoor en loods, elektrische personenauto en de sorteerinstallatie van stroom voorzien

Nu de eerste (groene) paal is geslagen, kan de bouw in volle vaart door. Het terrein waarop voor DHL een sorteercentrum van 15.000 m2 wordt gebouwd, beslaat in totaal meer dan tien voetbalvelden (44.000 m2). Als alles volgens planning verloopt, wil DHL in oktober 2022 de deuren van het gloednieuwe sorteercentrum voor de Benelux openen.

DHL

DHL

Wethouder Maarten Burggraaf: DHL biedt kansen voor inwoners van Dordrecht en de Drechtsteden!

Het sorteercentrum van DHL Parcel wordt voorzien van maar liefst 76 laad- en losdeuren, waar iedere dag 200.000 pakketten zullen passeren. Uiteraard levert dit ook de nodige werkgelegenheid op: DHL verwacht 150 nieuwe medewerkers nodig te hebben. Dit tot tevredenheid van wethouder Maarten Burggraaf (Economie): “Dit biedt kansen voor inwoners van Dordrecht en de Drechtsteden die op zoek zijn naar een baan in de logistiek. Net als bij de andere nieuwe bedrijven op DistriPark Dordrecht, gaan we met DHL in gesprek om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van onze inwoners een kans krijgen op een baan bij dit mooie bedrijf.”

CEO Wouter van Benten van DHL: Groenste sorteercentrum van Nederland

“Groenste sorteercentrum van Nederland”

CEO Wouter van Benten van DHL Parcel Benelux: “Wij durven te stellen dat we hier in Dordrecht het groenste sorteercentrum van Nederland realiseren, met de nieuwste sorteertechnologie en veel aandacht voor arbeidsomstandigheden”.

DHL herinvesteert daarmee het grootste deel van zijn resultaat in verdere uitbreiding en verduurzaming van het pakketnetwerk. DHL Parcel kondigde deze maand nieuwe investeringen aan van 350 miljoen voor de komende 3 jaar. Het gaat hier naast het centrale sorteercentrum in Dordrecht om nog een ander sorteercentrum in Utrecht en om de bouw van 26 nieuwe CityHubs en de daarbij behorende elektrificatie van de bezorgvloot. Daarnaast stijgt het uurloon van pakketbezorgers in stappen naar 14,25 euro in 2025.

Hercuton bouwt opnieuw duurzaam voor DHL

Op 29 april is op DistriPark Dordrecht de eerste paal geslagen van een duurzaam sorteercentrum voor DHL Parcel Benelux. Eerder realiseerde Hercuton in Zaltbommel het ‘grootste pakketsorteercentrum voor de Benelux’ voor DHL. Hiermee werd de basis gelegd voor een langdurige samenwerking tussen de twee bedrijven.

Snel operationeel
De bouw is volgens planning gestart en de oplevering vindt plaats in Q1 2022. Om het sorteercentrum zo snel mogelijk operationeel te hebben, zal DHL in december van dit jaar al toegang krijgen tot de nieuwbouw. Het gebouw wordt volgens de Wkb (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen) gerealiseerd. Hercuton heeft vooruitlopend op deze wet al meerdere grote logistieke panden onder externe kwaliteitsborging gerealiseerd.

Bekend terrein
Het bedrijvenpark in Dordrecht is voor Hercuton inmiddels bekend terrein. In 2016 realiseerde het bouwbedrijf een logistiek centrum voor Boon Food Group en onlangs werd in opdracht van WDP Nederland het nieuwe distributiecentrum van ca. 50.000 m2 voor Crocs Europe opgeleverd.

BREEAM Outstanding
DHL heeft als missie om in 2050 nul CO2-uitstoot te bereiken. Ook het vastgoed levert hier een belangrijke bijdrage aan. Het sorteercentrum in Dordrecht heeft dan ook een BREEAM Outstanding duurzaamheidsambitie. Enkele aspecten die hieraan bijdragen zijn het gebruik van FSC en PEFC hout, de toepassing van CLT (houten) spanten en een waterberging. Daarnaast wordt het pand gasloos en voorzien van zonnepanelen waarmee onder andere elektriciteit wordt opgewekt voor de led-verlichting, elektrische heftrucks en personenauto’s en de sorteerinstallatie met een capaciteit van 200.000 pakketten per dag.

Het kavel van DHL meet ruim 44.000 m2 en biedt ruimte aan een sorteercentrum van ca. 15.000 m² met 1.370 m2 mezzanine en een inpandige kantoorruimte van 1.210 m2. Het gebouw krijgt een betonnen draagconstructie met houten dakspanten die het pand van binnen een vriendelijke uitstraling geven. Deze combinatie werd ook toegepast bij het sorteercentrum in Zaltbommel.

Fase 1 DistriPark Dordrecht steeds verder gevuld
Met de komst van DHL naar ons logistieke bedrijventerrein, begint fase 1 steeds verder ingetekend te raken. En dat ziet er zo uit!

Bouwupdate Dudok

Projectontwikkelaar en eigenaar Dudok Groep kijkt al uit naar de oplevering van de imposante, nieuwe bedrijfslocatie voor DYLAN Steel Solutions. Een flinke klus, die uitgevoerd wordt door Vrolijk Bouw B.V Hieronder zien we de eerste ontwikkelingen. Naar verwachting wordt het nieuwe pand in Q3 2021 opgeleverd en in gebruik genomen.

Dudok Groep / Fotografie Paul Martens

Madelon

We lopen nu al een aantal jaar voor op de verwachte uitgifte.” Madelon Soeteman is programmamanager van Westelijke Dordtse Oevers, het gebied de Handelskade tot en met DistriPark Dordrecht. Hoe kijkt zij aan tegen het project? En welke uitdagen kwam ze tegen? Je leest het hier!  

 

Als programmanager ben ik trots op het team. Het project DistriPark Dordrecht is volop in uitvoering, zowel qua uitgifte als qua aanleg van alle benodigde infrastructuur.  We hebben in korte tijd veel met het team voor elkaar gekregen en mijlpalen met elkaar bereikt. Mijlpalen zoals de oplevering van de parallelweg A16, de aanleg van de bufferzone Wieldrechts Zeedijk en natuurlijk de officiële start-bouw van Crocs Europe B.V die zich als eerste bedrijf op DistriPark Dordrecht vestigde.

 Ik houd mij als programmamanager binnen het programma Westelijke Dordtse Oever (WDO) voornamelijk bezig met alle ontwikkelingen die zich in het gebied afspelen, waaronder de ontwikkeling van project DistriPark Dordrecht.  Daarnaast wordt in samenwerking met de opgaves gewerkt aan het realiseren van doelstellingen zoals het verduurzamen van de bedrijfsterreinen en het realiseren van meer werkgelegenheid door aantrekkelijke vestigingslocaties te creëren. Hier richten we diverse programma's voor in. DistriPark Dordrecht is een van de lopende programmaonderdelen waar ik als programmamanager de eindverantwoordelijkheid voor draag.

 Vorig jaar was er nog wel aan het begin van de coronacrisis heel veel onzekerheid over de doorgang van diverse ontwikkelingen voor DistriPark Dordrecht. We liepen er dan ook als team tegenaan dat veel investeerders voor nieuwe uitdagingen kwamen te staan door onzekerheid van de financiële markt. Desondanks hebben we alsnog in samenwerking met de ontwikkelaars de gewenste resultaten kunnen behalen. Het was wel een extra uitdaging om goede afstemming te zoeken met alle betrokken partijen, omdat de communicatie anders verliep en voornamelijk per mail en teams-overleggen ging. Ik werkte in deze periode nauw samen met de projectmanager van het project, Walter van Beers. Maar ook met Dordt Onderneemt die alle uitgiftes heeft begeleid.

 Maar ondanks dat de coronacrisis invloed had op de snelheid van bepaalde zaken, hebben we ons als team afgelopen periode goed aan weten te passen en ben ik dan ook zeer trots op de behaalde resultaten.

 

Infrastructuur

De werkzaamheden aan de infrastructuur rondom DistriPark Dordrecht verlopen volgens planning! Zoals op de foto te zien is, is er druk gewerkt aan de hoofdwegenstructuur op het bedrijventerrein. Je ziet de nieuwe Aquamarijnweg, rotonde en eerste bedrijfsstraten in aanleg. In het vierde kwartaal moet de hoofdwegenstructuur en de directe aansluiting op de A16 op DistriPark Dordrecht gereed zijn. 

Een eigen waterstoftankstation voor DistriPark Dordrecht

Bij de entree van DistriPark Dordrecht langs de A16 komt een waterstoftankstation voor auto’s en vrachtwagens. Daarnaast kan ook de inwendige mens bijtanken op locatie. Bij het waterstoftankstation komt namelijk ook horeca. 

DCB ENERGY en ontwikkelaar Prohuis ontwikkelen het tankstation en de naastgelegen horeca. Met een compleet aanbod om te tanken of op te laden op deze strategisch gekozen locatie langs de A16. Op deze manier maakt DCB ENERGY duurzame mobiliteit bereikbaar voor iedereen. 

Het tankstation op DistriPark Dordrecht komt op een uitstekende plek, namelijk direct aan de A16 maar ook bij de entree van DistriPark Dordrecht. De plek waar straks elke dag vele vrachtwagens zullen passeren. Het tankstation maakt het ook makkelijker voor de ondernemers op DistriPark Dordrecht om hun wagenpark te verduurzamen. Schone brandstof tanken kan namelijk straks gewoon om de hoek. 

Blog Wethouder Maarten Burggraaf: DistriPark Dordrecht gaat een volgende fase in!

Wethouder Maarten Burggraaf: DistriPark Dordrecht gaat een volgende fase in!

Het is nog maar negen maanden geleden dat de eerste paal werd geslagen van het distributiecentrum voor Crocs. En nu is het zo ver: DistriPark Dordrecht krijgt haar eerste ‘gebruikers’! 

De opening van het distributiecentrum van Crocs is een belangrijke, nieuwe mijlpaal in het project. Ondertussen gaan de bouwactiviteiten en het werk aan de infrastructuur volop door. Want naast Crocs, verwachten we in 2021 zeker nog twee bedrijven te verwelkomen.

Maar eerst heten we nu Crocs van harte welkom in Dordrecht. Met hun komst, krijgt Dordrecht er circa 300 extra arbeidsplaatsen bij. Hiervoor hebben we de afgelopen periode intensief met Crocs samengewerkt. Baanbrekend Drechtsteden heeft ervoor gezorgd dat we ruim dertig kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt konden voordragen voor een mooie baan bij Crocs. Een fantastisch resultaat en het bewijs dat deze samenwerking tussen bedrijf en gemeente zijn vruchten afwerpt.

Zo geven we invulling aan de ambitie van de gemeente Dordrecht om 4.000 extra banen te realiseren. Ook met de andere nieuwe vestigers op DistriPark Dordrecht zijn we volop in gesprek en kijken we of we zoveel mogelijk mensen aan een baan kunnen helpen.

Kavels fase 1 nagenoeg allemaal verkocht of gereserveerd

Op 19 maart was het Crocs die haar deuren opende op DistriPark Dordrecht. Dit jaar volgen nog twee andere bedrijven; Dylan Steel en Elcee waarvoor nu nog volop wordt gebouwd. Inmiddels zijn alle kavels in fase 1 verkocht of gereserveerd.

Crocs neemt als eerste bewoner intrek op DistriPark Dordrecht

Negen maanden na de start van de bouw, neemt Crocs Europe B.V. haar intrek in het nieuwe distributiecentrum op DistriPark Dordrecht. Daarmee is de Amerikaanse producent van de kenmerkende schoenen, sandalen en klompen de eerste nieuwe ‘bewoner’ van ons logistieke bedrijventerrein. 

Met een oppervlakte van ca. 50.000 m2 is het gebouw het grootste distributiecentrum voor Crocs in Europa. Zij gaan het distributiecentrum deels gebruiken voor opslag voor de webwinkel, maar ook voor bevoorrading van winkelfilialen en de afhandeling van retouren.

De komst van Crocs naar Dordrecht stemt wethouder Maarten Burggraaf (Economie) trots: “Crocs is een aansprekende, internationale naam die zich hier in Dordrecht vestigt en voor werkgelegenheid zorgt. Samen met Baanbrekend Drechtsteden hebben we gezocht naar geschikte arbeidskrachten uit onze regio. En dat is gelukt. Verschillende inwoners uit de Drechtsteden gaan hier aan de slag! Ook met andere nieuwe bedrijven zetten we ons in om de werkgelegenheid in onze regio te stimuleren. En dat wordt door bedrijven en werknemers gewaardeerd.” 

Dennis Boor, Senior Director Distribution & Logistics EMEA van Crocs Europe B.V. kijkt uit naar het moment dat het bedrijf haar grootste distributiecentrum van Europa opent: “Bij Crocs groeien we snel waardoor we meer ruimte nodig hebben en een betere faciliteit voor onze medewerkers. In Dordrecht hebben we dat gevonden samen met een pool van beschikbaar talent in de gemeente.”

 

Parktrust: Richtlijnen voor parkmanagement

Op het bedrijventerrein DistriPark Dordrecht is parkmanagement van toepassing. Hiervoor heeft de gemeente  een overeenkomst afgesloten met ParkTrust B.V.

Vanaf drie bedrijven is een vereniging parkmanagement verplicht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kwaliteit van het bedrijventerrein DistriPark Dordrecht. De leden bestaat uit eigenaren van de bedrijfspanden en beslissen samen over en dragen gezamenlijk bij aan het onderhoud en de veiligheid van het bedrijventerrein.

Om de doelstellingen van de Vereniging Beheer optimaal na te kunnen streven wordt een parkmanager aangesteld. Dit biedt voor de ondernemers o.a. een effectief en kwaliteitsgericht beheer van het particuliere terrein en daarmee waarde behoud van terrein en gebouwen.

In de basis betekent dit dat ParkTrust verantwoordelijk is voor het volgende:

  • Bewegwijzering
  • Beveiliging openbaar gebied: Inzet van een bewaking- en beveiligingsbedrijf voor het rijden van collectieve surveillance.
  • Parkmanagementorganisatie
  • Verzorgen van het secretariaat en de administratie;
  • Toezicht, bewaking en controle van algemeen beheer en onderhoud;
  • Toezicht, bewaking en controle van de kwaliteit van de dienstverlening parkbeveiliging;
  • Periodiek overleg met gemeente, politie en brandweer;
  • Regelen van informatie op de website, nieuwsbrieven e.d.;
  • Initiëren van aanvullende diensten.

De parkmanager heeft een signaleer-, coördinatie- en informatiefunctie.
Voor op DistriPark Dordrecht gevestigde bedrijven is de parkmanager bereikbaar via telefoonnummer:

ParkTrust B.V
Ad van den Berg
06-51156211

Update infrastructuur DistriPark Dordrecht

Als werknemer (en bezoeker of chauffeur) van een bedrijf (gevestigd) op DistriPark Dordrecht kun je sinds november 2020 bereiken over de nieuwe aansluiting van de A16/N3. Het verkeer van de N3 naar de A16 stroomt hiermee beter door. Eind dit jaar zijn ook de eigen op- en afritten van de A16 naar DistriPark klaar en zit je in een mum van tijd op de snelweg!

Ook wordt er druk gewerkt aan de hoofdwegenstructuur op het bedrijventerrein. Zo zijn de nieuwe Aquamarijnweg, rotonde en eerste bedrijfsstraten momenteel in aanleg. In het vierde kwartaal moet de hoofdwegenstructuur op DistriPark Dordrecht gereed zijn. De bouwkavels zijn op dit moment natuurlijk al bereikbaar via de eerder aangelegde weg over de Wieldrechtse Zeedijk.

Fietspad
Voor wie op de fiets wil komen; in 2021 wordt ook de Beerpolderweg aangepast tussen de Rijksstraatweg en de nieuwe op- en afritten van de A16. Er komt daar een vrij liggend fietspad dat aansluit op het fietspad langs de Rijksstraatweg. Ook komt er een fietsviaduct naast het bestaande Beerpolderviaduct over de A16. De precieze planning is in de loop van dit voorjaar bekend. 

Nutsvoorzieiningen, waterstructuur & beplanting
De nutsvoorzieningen voor DistriPark Dordrecht zijn voor een groot deel aangelegd en is onlangs voor een deel operationeel gemaakt. Ook is er een deel van de waterstructuur al gegraven, dit jaar krijgt dat volledige vorm. Tevens wordt er gewerkt aan de beplanting van het gebied voor een mooie groene uitstraling van het gebied.

Een nieuw jaar met mooie ontwikkelingen op stapel!

Dit jaar openen de deuren van in elk geval drie nieuwe bedrijfspanden. Als 1e zal Crocs haar deuren openen. De bouw verloopt voorspoedig en de verwachting is dat Crocs in april van dit jaar de deuren kan openen. Een volgende mijlpaal in het project!

De overige kaveluitgifte verloopt voorspoedig, net als de ontwikkeling van parkmanagement en infrastructuur, zoals verderop in deze nieuwsbrief te lezen is. 

Een eigen waterstoftankstation voor DistriPark Dordrecht

Bij de entree van DistriPark Dordrecht langs de A16 komt een waterstoftankstation voor auto’s en vrachtwagens. Daarnaast kan ook de inwendige mens bijtanken op locatie. Bij het waterstoftankstation komt namelijk ook horeca. 

DCB ENERGY en ontwikkelaar Prohuis ontwikkelen het tankstation en de naastgelegen horeca. Met een compleet aanbod om te tanken of te laden op deze strategisch gekozen locatie langs de A16. Op deze manier maakt DCB ENERGY duurzame mobiliteit bereikbaar voor iedereen. 

Het tankstation op DistriPark Dordrecht komt op een uitstekende plek, namelijk direct aan de A16 maar ook bij de entree van DistriPark Dordrecht. De plek waar straks elke dag vele vrachtwagens zullen passeren. Het tankstation maakt het ook makkelijker voor de ondernemers op DistriPark Dordrecht om hun wagenpark te verduurzamen. Schone brandstof tanken kan namelijk straks gewoon om de hoek. 

Maarten Burggraaf, wethouder economie: "We doen er alles aan om Dordrecht voor bedrijven aantrekkelijk te maken om zich te vestigen. Een waterstoftankstation bij DistriPark Dordrecht was een grote wens. Daarmee faciliteren we de duurzame en innovatieve logistieke bedrijven op de Westelijke Dordtse Oever."

Update infrastructuur DistriPark Dordrecht

De nieuwe aansluiting A16/N3 van Rijkswaterstaat is officieel klaar nu het laatste stuk van de parallelbaan langs de A16 in november 2020 is opengegaan. Het verkeer van de N3 naar de A16 stroomt hierdoor beter door. De werking van de nieuwe aansluiting is in het vierde kwartaal van 2021 volledig zichtbaar als ook de op- en afritten van de A16 naar het nieuwe bedrijventerrein DistriPark Dordrecht open zijn.

De nieuwe Aquamarijnweg, rotonde en eerste bedrijfsstraten op DistriPark zijn momenteel in aanleg. In het vierde kwartaal moet de hoofdwegenstructuur op DistriPark gereed zijn. De bouwkavels zijn op dit moment al bereikbaar via de eerder aangelegde weg over de Wieldrechtse Zeedijk.

Fietspad

In 2021 wordt ook de Beerpolderweg aangepast tussen de Rijksstraatweg en de nieuwe op- en afritten van de A16. Er komt daar een vrij liggend fietspad dat aansluit op het fietspad langs de Rijksstraatweg. Er komt ook een fietsviaduct naast het bestaande Beerpolderviaduct over de A16. De precieze uitvoeringsplanning is in de loop van dit voorjaar bekend. 

Nutsvoorzieiningen, waterstructuur & beplanting

De nutsvoorzieningen voor DistriPark Dordrecht zijn voor een groot deel aangelegd en worden op korte termijn operationeel gemaakt. Ook is een deel van de waterstructuur al gegraven, dit jaar krijgt dat volledig vorm. Tevens wordt er gewerkt aan de beplanting van het gebied. 

DistriPark Dordrecht op TV

Presentator Manuel van der Bos nam voor Bouwend Nederland een vlog op, en wel op DistriPark Dordrecht! In de vlogserie ‘De bouw maakt het SLIM’ vertelt infrabedrijf Heijmans over het nieuwe asfalt dat water vasthoudt en zo droogte voorkomt.. Klik hier om het fragment op DistriPark Dordrecht te bekijken.

Samenwerken voor voldoende gekwalificeerd personeel op DistriPark Dordrecht

De coronacrisis heeft vanzelfsprekend ook impact op de arbeidsmarkt in de sector transport en logistiek. Bedrijven zagen het aantal opdrachten en daarmee de behoefte aan personeel teruglopen in het tweede kwartaal van 2020. Toch zagen we in het derde kwartaal van vorig jaar het aantal banen alweer toenemen. Voor de vestigende bedrijven op DistriPark Dordrecht kan de gemeente helpen om voldoende gekwalificeerd personeel te werven. Dit door de samenwerking te faciliteren met kennisinstituten en Baanbrekend, de organisatie in de Drechtsteden die vraag en aanbod van werk samenbrengt. Hoe we dat doen, staat beschreven in deze infographic.

 

Hercuton werkt in razend tempo naar de oplevering pand Crocs toe

Hercuton werkt toe naar de oplevering van het distributiecentrum op DistriPark Dordrecht voor Crocs. De oplevering van het pand staat voor maart gepland.

Het bedrijfspand is inmiddels helemaal dicht en 52 overheaddeuren zijn geplaatst. Ook is er al een start gemaakt met de afbouw van de kantoorruimtes. Crocs start al voor de oplevering met het opbouwen van de stellingen in de opslagruimte die zij huren.

De verwachting is dat zij in april hun deuren kunnen openen.

 

ELCEE en Dylan Steel gaan ook voor DistriPark Dordrecht!

In het laatste kwartaal van 2020 mocht DistriPark Dordrecht weer twee grote namen op logistiek gebied verwelkomen. In november maakte ELCEE bekend zich te gaan vestigen op ons logistieke bedrijventerrein. Een maand later ‘ontving’ Dylan Steel de sleutel voor hun nieuw te bouwen locatie.

De meeste logistieke bedrijven uit Dordrecht zitten al op een prima locatie en zoeken niet zo snel naar nieuwe bedrijfshuisvesting binnen de gemeente. Maar internationale speler Elcee groeide uit haar jasje en omdat het huidige personeel een zeer belangrijke asset is voor de organisatie, wilde zij een nieuw pand in de buurt van hun huidige locatie op Dordtse Kil I om mensen te kunnen behouden.

Bouwer Borghese Logistics uit Nijkerk gaat 14.000 m2 logistieke ruimte aan ELCEE verhuren. ELCEE produceert geëngineerde industriële halffabricaten voor transport, machinebouwbouwnijverheid, scheepbouw, offshore en apparatenbouw. De oplevering van het pand staat gepland voor medio 2021.

Ook Dylan Steel Solutions kiest voor DistriPark Dordrecht. Na Crocs Europe B.V. en dus Elcee zal ook Dylan Steel Solutions zich gaan vestigen op DistriPark Dordrecht. Het bedrijf – dat stalen buizen, fittingen en flenzen levert aan de energiesector, offshore en de petrochemische industrie – gaat op DistriPark Dordrecht gebruik maken van ongeveer 35.000 m2 distributie- en kantoorruimte. Wethouder Maarten Burggraaf ving de sleutel voor hen op hun nieuwe locatie, zo is te zien in deze video.

Terug- en vooruitblik door acquisitiemanagers Bert Marijn

“2020 was ondanks alles een goed jaar, benieuwd naar 2021” 

Voor de ontwikkeling van DistriPark Dordrecht was het jaar 2020 een goed jaar. Ondanks de coronacrisis werd het grootste deel van de beschikbare kavels in fase 1 verkocht en opgeleverd aan de nieuwe eigenaren. Acquisitiemanagers Bert ten Veen en Marijn Wegman van de gemeente Dordrecht blikken terug.

“Aan het begin van het jaar waren we meteen al druk met het voeren van gesprekken met geïnteresseerde partijen,” trapt Bert af. “Natuurlijk konden wij toen ook niet voorspellen wat er op ons af zou komen. Nu achteraf – hoewel we natuurlijk nog middenin de coronacrisis zitten – kunnen we gelukkig stellen dat corona geen invloed heeft gehad op de interesse in DistriPark Dordrecht.”

Bijzonder moment
Die maanden hebben we achter de schermen, met inachtneming van alle coronamaatregelen, hard gewerkt om het eerste bedrijf naar DistriPark Dordrecht te halen,” vervolgt Marijn. 5 juni 2020 was dan ook een bijzonder moment: de dag dat we bekend mochten maken dat Crocs Europe B.V. met haar Europees distributiecentrum de eerste vestiger op DistriPark Dordrecht zou worden. Later volgden het Dordtse bedrijf ELCEE en Dylan Steel Solutions, dat nu nog in de Hoeksche Waard is gevestigd.

Volgende mijlpaal
Bert: “Dat is ook iets waar we blij mee zijn. Dat we zulke diverse bedrijven een plek kunnen geven. De bouw verloopt voorspoedig en de verwachting is dat Crocs in april van dit jaar de deuren kan openen. We kijken uit naar deze volgende mijlpaal in het project.”

Twaalfde plaats
Over belangstelling heeft DistriPark dus niet te klagen. Dat vertaalde zich ook in een twaalfde plaats voor de Drechtsteden in de lijst met logistieke hotspots, vier plaatsen hoger dan in 2019. “En dat terwijl de Drechtsteden in 2017 nog op een 26e plek stond,” aldus Marijn. “Op gebied van werkgelegenheid eindigden we zelfs in de top 5. Niet voor niets benadrukken we ook in onze gesprekken altijd de kansen die de arbeidsmarkt in de Drechtsteden biedt aan ondernemers.”

Op schema
De kaveluitgifte verloopt dus voorspoedig, maar ook op gebied van parkmanagement en infrastructuur zijn in 2020 belangrijke stappen gezet. Bert: “In 2020 zijn de extra rijstroken op de A16 richting het zuiden opgeleverd en in 2021 is DistriPark Dordrecht met een eigen op- en afrit direct ontsloten op de A16. De gemeentelijke infrastructuur moet klaar zijn op 1 oktober 2021, ook die werkzaamheden lopen volgens schema.”

Ooms makelaar: Wij hebben Dylan Steel begeleid en geadviseerd bij het gehele huisvestigingstraject

Ooms Makelaar heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vastgoedproject van Dudok groep op DistriPark Dordrecht. We spraken Dhr. Dennis Dekker RM RT, Adjunct Directeur - Makelaar en taxateur o.z over zijn rol en betrokkenheid.

Op welke manier zijn jullie betrokken geweest bij het project van Dylan Steel?
Ooms heeft Dylan Steel begeleid en geadviseerd bij het gehele huisvestigingstraject. Wij zijn van begin tot eind betrokken geweest bij het vastgoedproject van Dudok groep op DistriPark Dordrecht. DYLAN Steel Solutions is momenteel gevestigd op een tweetal locaties. Het doel was om beide vestigingen samen te voegen onder één dak. Dat traject bestond dus uit het vinden van een geschikte nieuwe locatie, het selecteren van een juiste marktpartij die als ontwikkelaar/ belegger op wilde treden en het verkopen van beide bestaande locaties.

Op welke manier is de samenwerking tussen DYLAN steel en Dudok Groep tot stand gekomen?
Na een marktuitvraag werd snel duidelijk dat DistriPark de meest geschikte locatie was. Toen de locatie eenmaal geselecteerd was en wij van de gemeente de bevestiging hadden ontvangen dat Dylan Steel zich mocht vestigen op DistriPark Dordrecht, zijn we de gesprekken aangegaan met diverse marktpartijen. Dudok bleek het beste te voldoen aan de wensen en eisen van DYLAN Steel en is aan de slag gegaan met de ontwikkeling van de nieuwbouw.

Naast DYLAN is er nog 10.000 m2 over in het pand voor de verhuur. Welke bedrijven komen hiervoor in aanmerking?
Er is inderdaad nog ruimte beschikbaar voor verhuur, specifiek voor logistiek bedrijven. Dit is tenslotte een vereiste om je op DistriPark Dordrecht te mogen vestigen.

 

Maarten Burggraaf wethouder economie: DYLAN Steel Solutions en DistriPark Dordrecht een echte match!

We spraken wethouder Maarten Burggraaf over de komst van DYLAN Steel Solutions naar DistriPark Dordrecht en op welke manier DYLAN Steel met hun komst een bijdrage levert aan het bedrijventerrein én aan de werkgelegenheid in de regio.

“Ik heb de artist impressie gezien en het wordt een prachtig pand. Echt een visitekaartje voor Dordrecht en in het bijzonder DistriPark Dordrecht. Je kunt je voorstellen dat een nieuw, innovatief en duurzaam logistiek bedrijventerrein ook de juiste uitstraling moet hebben en we om deze reden hoge eisen stellen aan de panden die er gebouwd gaan worden. Dudok groep als projectontwikkelaar voldoet zeker aan deze eisen!”

DYLAN Steel Solutions gaat op DistriPark Dordrecht gebruik maken van ongeveer 35.000 m² distributie- en kantoorruimte. Daar hoort natuurlijk ook personeel bij. Maarten Burggraaf: “De komst van de DYLAN Steel Solutions is goed voor ruim 135 arbeidsplaatsen die grotendeels meekomen vanuit de huidige locaties. In de toekomst zal nieuw personeel dat geworven moet worden, kansen betekenen voor de inwoners uit de regio. Uiteraard kunnen wij in dit proces helpen met partners als het Da Vinci college en Baanbrekend Drechtsteden voor goed opgeleid personeel.”

 

DYLANs keuze voor DistriPark Dordrecht

DYLAN Steel Solution heeft gekozen voor DistriPark Dordrecht! Het bedrijf dat stalen buizen, fittingen, flenzen en bijbehorende diensten levert aan onder andere de energiesector, offshore en de petrochemische industrie- is nu nog gevestigd in Oud-Beijerland en Oud-Gastel. DYLAN gaat de twee vestigingen samenbrengen op één plek. Een belangrijke voorwaarde voor de nieuwe locatie was dat het binnen een redelijke straal van de huidige locaties moest zijn. Bedrijventerrein DistriPark Dordrecht kwam hierbij als beste uit de bus. Met het samenvoegen van verschillende bedrijfsactiviteiten op één locatie wordt de ambitie van DYLAN Steel Solutions om verder te groeien, verwezenlijkt.

Michel Borsboom, Director Supply Chain bij DYLAN Steel over de verhuizing naar Dordrecht: “Zakendoen is mensenwerk. Wij vinden het belangrijk dat ons team in een prettige en toekomstbestendige werkomgeving kan werken omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit een positieve invloed heeft op de toekomst van DYLAN. Daarnaast kunnen we diverse processen efficiënter inrichten en biedt dit pand mogelijkheden om als organisatie verder te groeien”.

En de volgende sleutel is voor DYLAN Steel Solution welkom op DistriPark Dordrecht!

Bekijk hier de video: Sleutel voor Dylan Steel Solution:

Bekijk de video

Acquisitiemanagers Bert van Veen en Marijn Wegman: Vanaf het begin af aan was er een bijzondere plezierige en professionele samenwerking.

De meeste logistieke bedrijven uit Dordrecht zitten al op een prima locatie en zoeken niet zo snel naar nieuwe bedrijfshuisvesting binnen de gemeente. Het is halverwege 2019 wanneer acquisitiemanagers Bert ten Veen en Marijn Wegman in contact komen met Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting. De partij die door -het in Dordrecht gevestigde- ELCEE Logistics wordt ingeschakeld voor de zoektocht en bemiddeling naar nieuwe bedrijfshuisvesting binnen de regio. 

DistriPark Dordrecht is mede gezien door zijn goede ligging -met straks een eigen op-/afrit op de A16- een uitstekende locatie voor de logistieke partij ELCEE. Daarnaast is ELCEE al geruime tijd op de Dordtse Kil gevestigd en is het huidige personeel een zeer belangrijke asset voor de organisatie, waardoor een nieuw pand in de buurt van belang is om mensen te kunnen behouden De acquisitiemanagers vertellen over welke rol zij speelden bij het binnenhalen en behouden van deze internationale speler.

Wat is jullie rol tijdens het hele aankoopproces geweest?

“Toen wij eenmaal met de acquisitie van het terrein konden beginnen hebben we o.a. de relevante netwerken inzichtelijk gemaakt. Makelaars, ontwikkelaars, beleggers en eindgebruikers hebben wij in een heel vroeg stadium kennis laten maken met alle ins en outs van het terrein tijdens een kick-off event op locatie. Dit was een goede zet, want daarmee is DistriPark bekend geworden in de logistieke wereld. De makelaar, een bekende van ons door het project DYLAN Steel werd benaderd door ELCEE waarop zij op hun beurt ELCEE kennis lieten maken met het nieuwe DistriPark Dordrecht. Zij waren ook aanwezig bij het kick-off event en wisten daarom inhoudelijk veel van het logistieke bedrijventerrein af.  ELCEE werd op een aantal kritische voorwaarden getoetst waarna de optieovereenkomst getekend kon worden. Na het tekenen van de optieovereenkomst volgde een periode waar we met alle partijen en partners om tafel gingen om alles zo concreet te maken en eventuele problemen vroegtijdig op te lossen.

Voordat de aankoop is afgerond en de koopovereenkomst getekend is hebben wij met elkaar alles tot in detail besproken en vastgelegd.”. 

Hoe verloopt de samenwerking tot nu toe met alle betrokken partners bij ELCEE?

Vanaf het begin af aan was er een bijzonder plezierige en professionele samenwerking met makelaar Ooms, eindgebruiker ELCEE en ontwikkelaar Borghese. Maar ook de samenwerking met andere partijen zoals onder andere de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid was zeer prettig, daar zie je bijvoorbeeld dat de vergunningsprocedure zeer voorspoedig verliep. In ongeveer 10 weken is de vergunning verstrekt, iets wat bij een groot en complexe aanvraag als deze erg snel te noemen is.

Op welke manier blijven jullie als acquisitiemanagers bij ELCEE betrokken?

Wij blijven het aanspreekpunt voor zowel ELCEE als Borghese. Zo kunnen zij ons altijd aanspreken en met ons in gesprek gaan. Bijvoorbeeld als het gaat over het vinden van personeel. Wij zullen er dan voor zorgen dat zij met de juiste mensen in contact worden gebracht.

Veranderen jullie rollen en taken na de oplevering van het pand voor de partijen Borghese en ELCEE?
Jazeker. Na de verkoop gaat acquisitie over naar relatiebeheer en accountmanagement. Voor Borghese is dat als eigenaar van het gebouw en voor ELCEE als eindgebruiker en wij blijven het aanspreekpunt binnen de gemeente.

Wat kunnen bedrijven die op dit moment aan het bouwen zijn nog verwachten?

Ze kunnen vooral verwachten dat er binnenkort nog veel bouwwerkzaamheden gaan starten op DistriPark Dordrecht. Maar daarnaast gaan we er o.a. voor zorgen dat er openbaar vervoer geregeld is voor als de bedrijven hun deuren open. Tevens wordt erg hard gewerkt aan het opleveren van de openbare wegen en de aansluiting van het terrein op de A16.

Ooms makelaar: Dit traject bestond voor ons uit het vinden van een geschikte nieuwe locatie het selecteren van een juiste marktpartij en het verkopen van de huidige bestaande locatie

Een belangrijke partner bij het huisvestingsproject van ELCEE is Ooms makelaar. Ooms makelaar heeft Elcee begeleid en geadviseerd bij het gehele huisvestigingstraject. We spraken met Dennis Dekker, adjunct-directeur, makelaar en taxateur o.z over zijn rol en betrokkenheid.

Op welke manier zijn jullie betrokken geweest bij het project van ELCEE?
Het doel van ELCEE was een nieuwe geschikte bedrijfslocatie binnen de regio te vinden en daarnaast de huidige locatie te verkopen. Dit traject bestond voor ons uit het vinden van een geschikte nieuwe locatie, het selecteren van een juiste marktpartij die als ontwikkelaar/ belegger op wilde treden en het verkopen van de huidige bestaande locatie.

Wat maakt DistriPark Dordrecht een geschikte locatie voor ELCEE?
DistriPark Dordrecht is een gunstige vestigingslocatie gezien de ligging, de bereikbaarheid, het uiterst duurzame karakter en het feit dat er grote bouwkavels beschikbaar zijn voor logistieke gebruikers. Deze mix van factoren paste ook bij uitstek bij de zoekwensen van onze cliënt ELCEE en zijn van doorslaggevende betekenis geweest bij het maken van de keuze voor DistriPark Dordrecht.

Voor Borghese Logistics is het bijzonder om ELCEE te mogen begeleiden in de grote stap die in het bestaan van het bedrijf wordt gemaakt

Het is Borghese Logistics, ontwikkelaar van hoogwaardig logistiek vastgoed, waarmee ELCEE de samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijfshuisvesting aangaat. Onlangs werd al bekend gemaakt dat Borghese Logistics in totaal 3,2 hectare grond heeft aangekocht op DistriPark Dordrecht.

Borghese Logistics staat aan de start van de bouw van een ruim 22.000 m2 groot logistiek distributiecentrum, welke volledig volgens BREAAM-richtlijnen zal worden ontwikkeld. BREEAM is een duurzaamheidslabel voor de Nederlandse bouw, en met duurzaamheid als een van de belangrijkste voorwaarde een waardevolle toevoeging voor logistiek vastgoed op DistriPark Dordrecht.

Rutger-Jan van Broekhoven: “Voor ons is het bijzonder dat wij ELCEE mogen begeleiden in de grote stap die in het bestaan van het bedrijf gemaakt wordt, door een nieuw hoofdkantoor en onderkomen die past in de groeistrategie te realiseren. Deze ontwikkeling past heel goed in de ambitie van Borghese Logistics om duurzame logistiek in Nederland te ontwikkelen.”

ELCEE zal ruim 14.000 m2 van het logistiek distributiecentrum in gebruik nemen en heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkelplannen. Het pand wordt een state-of-the-art ontwikkeling met een moderne uitstraling. De entree heeft de nodige aandacht gekregen en belooft een echte blikvanger te worden. Het is het resultaat van een zeer nauwe samenwerking tussen projectontwikkelaar Borghese, huurder ELCEE en de architect.

 

INDUSTRIAL real estate partners brengt Elcee en Borghese bij elkaar.

INDUSTRIAL real estate partners is een makelaarsorganisatie gespecialiseerd in logistiek vastgoed. Vanuit drie kantoren op Schiphol, in Tilburg en in Rotterdam bestrijken zij met vijf partners de Nederlandse markt. Als enige in Nederland houden zij zich dagelijks bezig met aanhuur, verhuur, aankoop en verkoop van uitsluitend logistiek vastgoed;

Toen de behoefte van ELCEE naar nieuwe huisvesting via hun adviseur Ooms aan INDUSTRAL kenbaar werd gemaakt, hebben zij op hun beurt Borghese geïntroduceerd als partner om het gewenste gebouw tot stand te brengen.

Nico Keijzer, partner INDUSTRIAL over DistriPark Dordrecht: “DistriPark Dordrecht heeft zich ongelooflijk snel bewezen als hotspot. Een uitstekende locatie voor een innovatief en duurzaam bedrijf als ELCEE.”

Maarten Burggraaf wethouder economie: Door ELCEE de mogelijkheid te geven om binnen onze gemeente door te groeien zorgen we er ook voor dat werkgelegenheid voor Dordrecht en de Drechtsteden behouden blijft.

We spraken wethouder Maarten Burggraaf over de verhuizing van ELCEE naar DistriPark Dordrecht en op welke manier ELCEE met hun verhuizing een bijdrage levert aan de werkgelegenheid

Maarten Burggraaff “Nadat we eerder met Crocs al een aansprekend, nieuw bedrijf op DistriPark mochten verwelkomen, ben ik erg blij dat we ook plaats kunnen bieden aan een echt Dordts bedrijf als ELCEE. Maar tegelijk ook een bedrijf dat een grote internationale speler is in deze markt. Door ze de mogelijkheid te geven om binnen onze gemeente door te groeien, zorgen we er ook voor dat de werkgelegenheid voor Dordrecht en de Drechtsteden behouden blijft.”

In totaal heeft het internationale bedrijf ELCEE 300 medewerkers op 18 verschillende locaties wereldwijd. Het hoofdkantoor voor ELCEE blijft in Dordrecht gevestigd. Er komen ongeveer 140 medewerkers te werken op deze nieuwe locatie.

Peter Fluitsma: Medewerkers zijn een zeer belangrijke asset voor de organisatie waardoor een nieuw pand in de buurt van Dordrecht van groot belang is

Het al langer in Dordrecht gevestigde ELCEE verhuist binnen Dordrecht naar het nieuwe DistriPark Dordrecht. We spraken algemeen directeur Peter Fluitsma over de verhuizing binnen Dordrecht en de groeiambities van het bedrijf.

Wie is ELCEE?
“ELCEE is gespecialiseerd in de vervaardiging van zeer hoogwaardige geëngineerde componenten en assemblages, zoals gietstukken, smeedstukken, glijlagers en laswerk. Het transformeren van lassamenstellingen in kosteneffectieve giet- en smeedstukken is een van onze sterke punten.
De ELCEE Group telt nu 18 bedrijven wereldwijd.”

Wat is de voornaamste reden voor ELCEE om te verhuizen?
“Door de enorme groei van het bedrijf is er meer ruimte nodig in de logistiek, maar ook op kantoor. Daarnaast biedt een nieuw gebouw mogelijkheden voor een hogere efficiëntie en een aantrekkelijker, milieuvriendelijke werkplek.”

Waarom hebben jullie ervoor gekozen in Dordrecht te blijven?
“Dordrecht is al erg lang de vestigingsplaats van ELCEE en is voor ons logistiek gezien een zeer goede plek. Daarnaast zijn de medewerkers een zeer belangrijke asset voor de organisatie, waardoor een nieuw pand in de buurt van zeer groot belang is om onze mensen te kunnen behouden.”

Op welke wijze draagt het ruim 14.000 m2 grote logistiek distributiecentrum bij aan de groeiambities van ELCEE?
“ELCEE beheert de supply chain vanaf de productlocatie tot in het magazijn van onze klanten. Wij beschikken over zeven opslaglocaties op strategische locaties in Europa en Azië. Het nieuwe pand bestaat onder andere uit een modern warehouse, van waaruit wij onze klanten effectiever kunnen bedienen.”

Op welke wijze draagt de groei en verhuizing bij aan de groeiambitie van Dordrecht om in de aankomende vier jaar ruim 4000 banen te realiseren?
“De mogelijke uitbreiding en groei van ELCEE dat dit nieuwe pand met zich meebrengt, biedt zeker kansen voor werkgelegenheid en het realiseren van banen in Dordrecht. De extra capaciteit ten opzichte van het huidige pand zal worden gebruikt om de logistiek te centraliseren en verdere groei van de onderneming te faciliteren.”

Energie-infrastructuur van Stedin op DistriPark Dordrecht

Op dit moment realiseert netbeheerder Stedin de basisinfrastructuur voor het DistriPark Dordrecht. Daarnaast is de netbeheerder bezig met werkzaamheden voor toekomstige klanten die zich vestigen op het terrein. De maatregelen rondom de coronacrisis hebben gelukkig niet geleid tot onvoorziene vertragingen voor het project.

Netbeheer Stedin heeft zelf ook een stevige visie op duurzaamheid, die perfect aansluit op een duurzaam bedrijventerrein zoals DistriPark Dordrecht. De groei van zon- en windenergie betekent een enorme behoefte aan een goede energie-infrastructuur. Voor een duurzaam DistriPark Dordrecht betekent dit onder andere dat bedrijven kiezen voor zwaardere aansluitingen omdat er gewerkt gaat worden met elektrische voertuigen en er zonnedaken en warmtepompen geplaatst worden.

Stedin probeert de werkzaamheden in de ondergrond zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de andere bouwactiviteiten op het terrein van DistriPark Dordrecht om zo eventuele overlast te beperken.

Video duurzaamheid DistriPark Dordrecht

Hoe zet DistriPark Dordrecht de nieuwe standaard met een 100% energieneutraal bedrijventerrein en zijn bedrijven verzekerd van een groen bedrijfsimago?

Je ziet het in deze video!

 

Werkzaamheden Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is gestart met de fundering voor de geluidsschermen langs de A16. De komende periode worden de schermen in delen geplaatst.

De dwarsliggers voor de nieuwe tunnel onder de A16 bij de Wieldrechtse Zeedijk zijn onder de nieuwe parallelbaan van de A16 geplaatst. Voor september volgt dan het viaduct zelf.

Wethouder Maarten Burggraaf over arbeidsmarkt

We spraken wethouder Maarten Burggraaf over de arbeidsmarkt in Dordrecht en de hulp die de gemeente daarbij kan bieden.

De groeiambitie van de gemeente Dordrecht is om in de aankomende vier jaar ruim 4000 banen te realiseren. “We zijn goed op weg”, aldus wethouder economie Maarten Burggraaf. “Er zijn in de maanden voor de start van de bouw van het bedrijfspand voor Crocs al gesprekken over werving en selectie geweest. Dit om ervoor te zorgen dat Crocs (die vanuit Rotterdam naar Dordrecht verhuist) het juiste personeel uit Dordrecht en regio Drechtsteden kan vinden. Crocs is goed voor ongeveer 200 tot 350 nieuwe banen. De komende maanden zullen er nog twee grote bedrijven starten met de bouw van hun panden. Deze bedrijven zullen ook een belangrijke bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt; zij zijn elk goed voor ruim 150 tot 200 banen.”

Straatnamen DistriPark Dordrecht bekend!

Ze zijn bekend: de straatnamen van DistriPark Dordrecht! Het worden de namen van vier burgemeesters die deze functie na de Tweede Wereldoorlog hebben vervuld.

De namen zijn Jaap van der Lee, Jan van Zuuren, Jan Noorland en Jan van der Dussen.

Het idee om de namen van naoorlogse burgemeesters aan de straten te verbinden, leefde al veel langer bij de straatnamencommissie. Dit voorstel werd daarom ook zelf door de commissie aan de gemeenteraad voorgesteld. Het voorstel is daarna door het college van burgemeester en wethouders besproken. Het is de gemeenteraad die de laatste stem heeft.

Overigens moest voor burgmeester Van der Lee wel een uitzondering worden gemaakt omdat deze burgmeester pas in 2013 is overleden. Als criterium hanteert de commissie namelijk altijd een termijn van tien jaar omdat een naam de kritiek van de tijd moet kunnen doorstaan.

De hoofdweg op DistriPark Dordrecht ligt in het verlengde van de al bestaande Aquamarijnweg. Er is daarom gekozen om deze naam ook aan de hoofdweg van DistriPark Dordrecht te geven.

 

Eerste paal geslagen van distributiecentrum Crocs!

Vandaag werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van het grootste distributiecentrum van Crocs in Europa. De bekende Amerikaanse producent van schoenen, sandalen en klompen zal 35.000m2 afnemen op het nieuwe logistieke bedrijventerrein langs de snelweg A16.

Dordtse wethouder Economie, Maarten Burggraaf, gaf samen met general manager Adrian Holloway van Crocs en CEO Ivo van der Mark, van Hercuton het startsein voor de bouw van het nieuwe distributiecentrum. Geheel coronaproof werd er geproost terwijl de eerste paal werd geslagen.

Crocs zal de nieuwe locatie deels gaan gebruiken voor opslag voor de webwinkel, maar ook voor bevoorrading van winkelfilialen en de afhandeling van retouren. De Dordtse Wethouder Maarten Burggraaf is trots dat een internationaal bedrijf als Crocs voor DistriPark Dordrecht heeft gekozen: “Zeker in de huidige economisch onzekere tijden is de voortvarendheid van deze ontwikkeling een zeer positief signaal. Het feit dat een aansprekende internationale naam als Crocs kiest voor Dordrecht en de Drechtsteden geeft aan dat we alles in huis hebben om aan de wensen van logistieke bedrijven te voldoen. Dat wisten we, maar het is fijn dat dit nu ook bevestigd wordt door de komst van dit bedrijf.”

De bouwwerkzaamheden zullen enkele maanden in beslag nemen en worden uitgevoerd door Hercuton. De oplevering staat gepland voor eind van het eerste kwartaal van 2021.

Artikel Crocs

General Manager en SVP, Adrian Holloway, van Crocs Europe B.V. is blij met de locatiekeuze voor het nieuwe distributiecentrum: “Het zijn boeiende tijden voor het merk Crocs en we zijn verheugd om de bouw van het nieuwe distributiecentrum aan te kondigen. Het nieuwe gebouw stelt ons in staat om de ondersteuning van onze klanten te verbeteren en we zijn bijzonder trots om binnen dezelfde regio in Nederland te verhuizen. We kijken ernaar uit om de lokale gemeenschap te steunen.”

Crocs geland op DistriPark Dordrecht

Als één van de eerste bedrijven, is het internationale bedrijf Crocs geland op DistriPark Dordrecht! Veilig binnengehaald door wethouder Maarten Burggraaf. Bekijk hier hoe de landing verliep!

Bekijk hier de video "Crocs Geland"

Hercuton ontwerper van de turn-key bedrijfshuisvesting Crocs

Het bouwbedrijf Hercuton heeft het nieuwe distributiecentrum voor Crocs Europe ontworpen en gaat het ook bouwen. Het distributiecentrum van Crocs wordt gerealiseerd op Distripark Dordrecht en heeft een oppervlakte van maar liefst 50.000 m2. Hercuton neemt de verantwoording voor het gehele bouwtraject. Zij zijn vandaag gestart met de heiwerkzaamheden en de oplevering van het pand staat gepland voor eind eerste kwartaal 2021.

Hercuton is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van turn-key bedrijfshuisvesting in prefab beton. De kracht van het bedrijf ligt in het unieke betonbouwconcept en anderzijds in het volledig ontzorgen van hun opdrachtgevers. Met de ‘slim vanaf het begin’ propositie bieden zij hun opdrachtgevers drie zekerheden: planningszekerheid, productzekerheid en vroegtijdige budgetzekerheid.

De eerste contacten tussen Crocs en Hercuton dateren van jaren terug. De afgelopen periode hebben deze zich geïntensiveerd rondom het nieuwe distributiecentrum. Het betreft een ontwikkeling tussen Hercuton en Over Engh Vastgoed B.V. Zij hebben eerder samen de nieuwbouw voor Boon Food Group gerealiseerd op Dordtse Kil III. Deze samenwerking heeft geleid tot de interesse van Crocs voor hun nieuwe distributiecentrum.

Ivo van der Mark, CEO Hercuton: “Ik ben blij met de constructieve samenwerking tussen Crocs, gemeente Dordrecht, Distripark Dordrecht, Over Engh Vastgoed B.V. en M2 Real Estate. We zijn er echt als partners ingegaan. Het was een bijzondere tijd waarin we vanwege corona vaker digitaal dan fysiek overleg met elkaar gehad hebben. Ik ben trots op hoe we samen tot deze mooie ontwikkeling zijn gekomen en ik kijk uit naar het eindresultaat!”

Hercuton heeft in de loop der jaren bewezen een betrouwbare en specialistische partij te zijn voor projecten van deze omvang. Het prefab beton bouwconcept leent zich uitstekend voor de realisatie van de nieuwbouw van Crocs. Hercuton levert de nieuwbouw volledig turn-key op.

Wethouder Maarten Burggraaf over de komst van Crocs naar Dordrecht

Het startsein voor de bouw van het distributiecentrum van Crocs Europe B.V is gegeven. Maarten Burggraaf, wethouder economie van gemeente Dordrecht vertelt ons over de keuze van Crocs Europe B.V om zich op DistriPark Dordrecht te vestigen. 

In totaal zal de bekende producent van schoenen, sandalen en klompen 35.000m2 afnemen op het nieuwe logistieke bedrijventerrein langs de snelweg A16. Daarmee wordt dit het grootste distributiecentrum van Crocs in Europa. We spraken Maarten Burggraaf, wethouder economie gemeente Dordrecht die ons meer vertelde over de keuze van Crocs om zich te vestigen op DistriPark Dordrecht. 

“We zijn heel blij dat zo’n groot internationaal bedrijf zoals Crocs, een ambitieus bedrijf ook, haar grootste distributiecentrum in Europa in onze stad vestigt.  Het levert veel werkgelegenheid op voor onze stad en regio en benadrukt het aantrekkelijke vestigingsklimaat dat we rond DistriPark Dordrecht hebben. Voor een internationaal bedrijf is onze historische binnenstad en de hotelvoorzieningen dichtbij DistriPark en bij Amstelwijck ook zeer aantrekkelijk. Dat brengt dus ook daar voor onze stad en regio een goede spin-off.” 

Om genoeg arbeidskrachten te kunnen vinden om het werk dat Crocs met zich meebrengt, te kunnen uitvoeren, kijkt gemeente Dordrecht waar zij kunnen helpen.

“Vanaf december 2019 is de gemeente in contact met de HRM manager van Crocs over profielen van diverse vacatures. Daarnaast hadden zij openstaande vacatures en deze zijn uitgezet bij Baanbrekend Drechtsteden.”
In de toekomst sluit Crocs mogelijk aan op de leerlijn logistiek waarin werklozen en/of zij-instromers en studenten, door middel van leer-werktrajecten, bij hen aan de slag kunnen.

Burggraaf besluit met te vertellen dat er veel interesse is in het gebied: “De eerste fase is nagenoeg volledig uitgegeven. En we voeren veel gesprekken met nieuw geïnteresseerde bedrijven voor fase 2. We hebben nog 1 kavel van 7 ha te vergeven en veel kavels tot 5 ha. 

Tot slot vroegen we de wethouder of hijzelf in het bezit is van een paar Crocs: “Nee, maar mijn neefje van twee kwam dit weekend op bezoek in een paar donkerblauwe. Zijn tweede paar alweer, hij zweert erbij!”

Ook interesse in een kavel? Neem dan snel contact op.

Interview acquisitieteam: We hebben met elkaar een mooi resultaat bereikt

Het eerste aanspreekpunt voor ondernemers die zich willen vestigen op DistriPark Dordrecht, zijn acquisitie managers Bert ten Veen en Marijn Wegman van gemeente Dordrecht. Nu de bouw van het distributiecentrum van Crocs officieel begonnen is, vroegen wij hen naar het proces wat hieraan vooraf is gegaan. Hoe is het bekende internationale schoenenbedrijf in Dordrecht terecht gekomen?

De acquisitie was nog maar net gestart toen een bekende e-commerce partij interesse bleek te hebben in een kavel. Het bedrijf bleek later het bekende schoenenmerk Crocs te zijn. Samen met deMede door de werkgelegenheid die Crocs met zich meebrengt, is het een ideale partij voor DistriPark Dordrecht.Wanneer hoorden jullie voor het eerst over de interesse van Crocs?

We zijn een klein jaar geleden benaderd door een tussenpersoon die naar later bleek voor Crocs op zoek was naar een nieuwe locatie voor het Europese distributiecentrum. We waren niet helemaal onbekend met het bedrijf omdat ze een paar jaar daarvoor al naar een andere locatie in Dordrecht hadden gekeken.

Al snel werd bekend dat Crocs de samenwerking aan zou gaan met bouwbedrijf Hercuton en Overengh. Hoe verliep de samenwerking met Crocs en Hercuton?

Er is veel contact geweest tussen Hercuton en ons. We hebben met elkaar een mooi resultaat bereikt. Ook met Crocs zelf hebben we ook prettig contact gehad en ondersteunen we hen nu ook met het vinden van personeel.

Jullie hebben als acquisitiemanagers het afgelopen jaar hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Nu gaat de eerste paal dan echt de grond in. Welk gevoel geeft dat?

Na een intensieve periode is het mooi om nu het daadwerkelijke resultaat te gaan zien. DistriPark Dordrecht wordt een prachtig logistiek terrein met indrukwekkende gebouwen, mooie openbare ruimte en een duurzaam karakter. Dat ga je nu echt zien.

Als we kijken naar zaken als een omgevingsvergunning, hoe verliep dit?

Bij de eerste uitgifte/acquisitie loop je altijd tegen onverwachte zaken aan, maar als je ziet dat bijvoorbeeld de omgevingsvergunning in ongeveer 11 weken verleend is, kan niet anders gezegd worden dat het proces goed verlopen is. De samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid mag ook genoemd worden. Het te bouwen object is een groot gebouw met eisen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen voor wat betreft waterberging en duurzaamheid. Die je niet overal tegenkomt en dan toch zo snel de vergunning verlenen, is mooi werk. Dit toont ook de bereidheid van alle partijen om er een succes van te maken.

Wat betekent de komst van Crocs naar DistriPark Dordrecht voor de verdere invulling van het bedrijventerrein?

Voor ons is dit een bevestiging van wat we al wisten. Of in ieder geval dachten te weten: het laat zien voor wat voor soort partijen de locatie, arbeidsmarkt en het terrein interessant kan zijn. Het is de start van de ontwikkeling en zet de toon voor het gebied. Daarnaast laat dit ook zien dat Dordrecht voor heel grote logistieke (e-commerce) partijen een hele interessante vestigingsplaats is.

Tot slot, deze vraag kon uiteraard niet uitblijven: dragen jullie zelf ook Crocs?
“De kinderen droegen vroeger toen ze een jaar of 4 waren inderdaad Crocs. Zag er bij die kleine mannetjes leuk uit en op vakantie ook nog eens erg praktisch.”

Update infrastructuur

Onlangs is Heijmans gestart met de aanleg van de hoofdinfrastructuur van DistriPark Dordrecht. 
Gertjan Smits, projectleider van Ingenieursbureau Drechtsteden: "Door de aanleg van een bypass kunnen kabels en leidingen worden verlegd en de nieuwe rotonde gebouwd. Zonder dat het doorgaande verkeer daar hinder van heeft en vice versa de aannemers geen hinder hebben van het verkeer. De bypass bestaat uit een fundering van 30 cm schuimbitumen met slechts 6 cm asfalt daarop en wordt volgend jaar weer hergebruikt in de definitieve wegen."

En zo komt hergebruik en duurzaamheid ook hier weer in terug!

Evenement Summit logistieke hotspots verplaatst

Door de coronacrisis kon het evenement ‘Summit logistieke hotspots’. die gepland stond voor april, niet doorgaan. Uiteraard is er door de organisatie naar een passende oplossing gezocht en is er gekozen om het evenement naar later in dit jaar te verplaatsen. 
De nieuwe datum voor de Summit is dinsdag 10 november. Locatie is gelijk, namelijk Bolk logistics in Almelo.

Het event zal ook in november bestaan uit een plenaire sessies, gevolgd door twee tafelsessies. DistriPark Dordrecht heeft gekozen voor de onderwerpen ‘Arbeidsmarkt en locatiekeuze’ en ‘personeelstekort in logistieke hotspots’. Aan relaties mogen we t.z.t een interessante korting aanbieden, we hopen u dan daar te ontmoeten!

ParkTrust gaat parkmanagement op DistriPark Dordrecht verzorgen

DistriPark Dordrecht maakte al eerder bekend dat op het bedrijventerrein parkmanagement van toepassing zal zijn. Het is ParkTrust die van de gemeente de opdracht krijgt om dit management op het nieuwe bedrijventerrein op zich te nemen. ParkTrust beheert onder andere ook al het bedrijventerrein Dordtse Kil III van ruim 100 hectare.

Het in Dordrecht gevestigde bedrijf ParkTrust richt zich op alles wat te maken heeft op het gebied van veiligheid en dienstverlening ten dienste van ondernemers op bedrijventerreinen.

“Een goed georganiseerd en veilig bedrijventerrein is van groot belang voor de waardevastheid van het terrein”, aldus Ad van den Berg, directeur ParkTrust. Op dit moment is het bedrijf op 60 bedrijventerreinen, verspreid over diverse gemeenten in Zuid-Holland, verantwoordelijk voor het parkmanagement.

Van de Berg: “De kwaliteit van de werkomgeving is een belangrijke reden voor ondernemers om zich ergens te vestigen. Parkmanagers worden ook wel de conciërges van bedrijventerreinen genoemd. Zij dragen zorg voor een goede communicatie op het bedrijventerrein tussen de ondernemers onderling, maar ook tussen de ondernemers en de gemeente. Bovenal zorgt een parkmanager ervoor dat het terrein er netjes bij ligt en dat de verantwoordelijken hun taken uitvoeren om het bedrijventerrein aantrekkelijk te houden.”

Als het zover is, gaat ParkTrust met ondernemers in gesprek over welke service en diensten er vanuit het parkmanagement georganiseerd zullen worden.

Twaalfde plek voor DisitriPark op lijst logistieke hotspots

Tijdens de jaarlijkse verkiezing logistiek hotspots eindigde DistriPark Dordrecht maar liefst vier(!) plekken op de verkiezingslijst. Een van de belangrijkste pijlers van DistriPark is de realisatie van werkgelegenheid. Distripark Dordrecht eindigde op de beoordeling van beschikbaarheid personeel in de top vijf. Een prachtige bevestiging voor het bedrijventerrein die met 2000 banen een belangrijke bijdrage wil leveren aan de doelstelling van 4000 nieuwe banen in Dordrecht.

Summit logistieke hotspots

De bekendmaking van de lijst logistieke hotspots stond eigenlijk gepland voor het event op 21 april. Helaas kon het evenement ‘Summit, logistieke hotspots’ in april niet doorgaan, en wordt verplaatst naar dinsdag 10 november 2020 (zie verderop in deze nieuwsbrief). Met een nieuwe datum in het vooruitzicht is er gekozen om de genomineerde gemeentes niet langer in spanning te laten en is de lijst en de daarbij behorende beoordeling door www.logistiek.nl bekendgemaakt.

De lijst met logistieke hotspots komt tot stand door een panel van ruim 33 experts. Er wordt beoordeeld op drie criteria: Beschikbaarheid personeel, beschikbaarheid bouwgrond en medewerking van gemeenten en overheid. Elke categorie of subcategorie wordt los van elkaar beoordeeld, wat betekent dat uit al deze scores een overall score wordt berekend. DistriPark Dordrecht wist op vier onderdelen een top tien plaats te bemachtigen. Leuk om te vermelden: de regio stond in 2017 nog op plaats 26 en in het jaar 2018 op plaats 21. Een prachtige stijging voor het nog te realiseren bedrijventerrein!

Fase 1 DistriPark Dordrecht stroomt vol

Voor drie van vier kavels in de eerste fase van DistriPark Dordrecht is overeenstemming bereikt! De verkoop van de vierde kavel bevindt zich in een eindstadium. Maarten Burggraaf, wethouder economie: “Doordat fase één al zover is, kunnen de voorbereidende gesprekken voor fase twee en drie ook op korte termijn plaatsvinden”.

Start bouw

De bouw van het eerste pand begint rond de zomer, hopelijk kunnen de deuren van het pand eind van dit jaar of begin volgend jaar open. De andere kopers starten na de zomer met de bouwwerkzaamheden. 

Werkgelegenheid

Alle nieuwe bedrijven voldoen aan het criterium dat ze minimaal 30 arbeidsplaatsen per hectare bieden. In totaal levert het terrein tussen de A16 en de Dordste Kil minimaal 1400 arbeidsplaatsen op. Burggraaf: ”De coronacrisis is voor veel mensen een zware tijd, juist daarom ben ik blij dat we hier door kunnen bouwen aan een bedrijventerrein dat veel nieuwe banen oplevert.”

Alles over de ligging van DistriPark Dordrecht in nog geen 2 minuut 20!

Locatie is en blijft de belangrijkste factor bij de keuze voor een vestigingslocatie. Voor de logistieke sector geldt dat misschien wel meer dan in welke bedrijfstak dan ook. Ligging ten opzichte van infrastructuur en arbeidsmarkt zijn daarbij doorslaggevend. Alle pluspunten van DistriPark Dordrecht op het gebied van ligging worden in deze video nog eens opgesomd!

Bekijk de video

Vorderingen infrastructuur

Er wordt op dit moment volop gewerkt aan de hoofdinfra van DistriPark Dordrecht

Rijkswaterstaat heeft in 2019 de verbeteringen aan het knooppunt A16/N3 opgeleverd. In 2020 worden de extra rijstroken richting het zuidenrallelbaan opgeleverd en in 2021 is DistriPark Dordrecht met een eigen op- en afrit direct ontsloten op de A16. De weggebruikers maken natuurlijk al gebruik van het nieuwe knooppunt. De gemeentelijke infrastructuur moet klaar zijn op 1 oktober 2021, ook die werkzaamheden lopen volgens schema. Vanaf dat moment is DistriPark Dordrecht met de nieuwe op- en afritten direct aangelosten op de de A16

Aannemer voor aanleg Aquamarijnweg bekend
Aannemer Heijmans gaat de infrastructuur op DistriPark Dordrecht aanleggen. Het op Dordtse Kil III gevestigde bedrijf werkt straks wel heel dichtbij huis.

Rijksstraatweg en fietspad
Rondom de Rijksstraatweg zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo is een deel van het fietspad al aangelegd en te gebruiken. De basis voor de verbrede Rijksstraatweg en het fietspad ligt er nu. De komende anderhalf jaar wordt dit afgemaakt met een laatste asfaltlaag. Ten zuiden van de rotonde tot aan Transberg wordt nog het fietspad aangelegd.

Voorbereidingen rotonde
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de rotonde die de nieuwe hoofdontsluiting van DistriPark Dordrecht, deAquamarijnweg, met de A16 verbindt uitgevoerd. De voorbelasting moet nog blijven liggen tot april. Er wordt al wel voorbereidend grond-, kabel- en leidingenwerk gedaan. In het voorjaar wordt de voorbelasting weggehaald en begint het echte werk aan de rotonde. Op dat moment wordt ook gestart met de Aquamarijnweg zelf, eveneens met het weghalen van de voorbelasting.

Zijwegen Aquamarijnweg
Op alle toekomstige zijwegen van de Aquamarijnweg ligt nu voorbelasting. Deze voorbelasting blijft tenminste tot april 2020 liggen. Daarna kan de voorbelasting weggehaald worden en start aannemer Heijmans met de aanleg van de wegen.

DistriPark Dordrecht 100 energieneutraal!

Een van de punten waar DistriPark Dordrecht zich op onderscheidt, is duurzaamheid. Zo stelt dit bedrijvenpark u in staat op 100% energieneutraal te ondernemen. Dat is goed voor uw portemonnee, het milieu en het groene imago van uw logistieke bedrijf!

Het parkmanagement op DistriPark Dordrecht

Op het bedrijventerrein DistriPark Dordrecht zal parkmanagement van toepassing zijn. Alle bedrijven die zich straks vestigen, sluiten zich aan bij een ‘Vereniging van Eigenaren Bedrijventerrein DistriPark Dordrecht’.

Voor ondernemers is het heel aantrekkelijk omdat het zorgt voor een hoogwaardige uitstraling en door samenwerking van alle bedrijven brengt het ook kostenvoordelen met zich mee. Het parkmanagement wordt bekostigd via een financiële bijdrage van iedere gebruiker en op basis van vrijwilligheid kunnen óók extra diensten worden ingekocht, zoals afvalinzameling en beheer en onderhoud van het eigen terrein.

Wethouder Maarten Burggraaf over de ligging van DistriPark Dordrecht

“Dordrecht en de Drechtsteden hebben logistieke bedrijven veel te bieden.
De voordelen van de strategisch goede geografische ligging, met een uitstekende bereikbaarheid én daarnaast een relatief gunstige grondprijs. In onze gesprekken met geïnteresseerde bedrijven horen we dit ook steeds meer terug.

Waar eerst vooral aan de regio Rotterdam werd gedacht, zijn Dordrecht en de Drechtsteden steeds meer een goed alternatief. Daar komt bij dat er voldoende werknemers beschikbaar moeten zijn om het bedrijf te laten draaien. Op dat gebied zit je als logistieke onderneming de komende jaren goed in onze regio: de prognose is dat er voldoende geschikt personeel voorhanden is. Ook dat horen we als positief punt terug in onze gesprekken.”

DistriPark Dordrecht partner Summit logistieke hotspots!

DistriPark Dordrecht is aanwezig op de Summit Logistieke Hotspots van Logistiek; een jong en succesvol evenement. Nieuwegein, Dordrecht, Lelystad en Weert waren de afgelopen vier jaar het decor voor de Summit Logistieke Hotspots. Alle vier kunnen terugkijken op een geslaagde middag waarin niet alleen wordt genetwerkt maar ook veel kennis wordt uitgewisseld door zowel bezoekers als partners van de Summit. 

De Summit Logistieke Hotspots bestaat uit plenaire sessies rondom het thema 'Logistieke Hotspots on hold?' en themagerichte tafeldiscussies waar professionals werkzaam bij verladers, logistiek dienstverleners, bouwbedrijven, logistiek vastgoed ontwikkelaars en makelaars en lokale en regionale overheden discussiëren over actuele ontwikkelingen binnen het logistiek vastgoed en de logistieke hotspot regio's. Belangrijk onderdeel van het evenement is ook de huldiging van de winnaar van de Logistieke Hotspot van het Jaar verkiezing. 

DistriPark Dordrecht leidt op dinsdag 21 april in Almelo een van tafels. Een terugblik volgt erna!

Vlog Maarten Burggraaf

Maarten Burggraaf, wethouder economie gemeente Dordrecht vertelt in deze video over de grote interesse in het terrein en over de ontwikkelingen rondom infrastructuur en arbeidsmarkt.

Bekijk de video

Het kwart klaverblad is klaar!

Het kwart klaverblad is klaar!

Het verkeer vanaf de N3 naar Breda kan nu zonder te wachten voor meerdere verkeerlichten, direct de A16 op rijden. En dat scheelt aanzienlijk in de files bij de aansluiting van de N3 op de A16.

Het is was wel even wennen voor het verkeer richting Breda naar Dordtse Kil I, II en Amstelwijck-West, dat nu anders moet voorsorteren. Maar nu de nieuwe opritten klaar zijn, stroomt het verkeer al veel beter door. Het totale effect van de nieuwe aansluiting is pas merkbaar in juli 2020, wanneer ook de nieuwe parallelbaan tot het benzinestation De Zuidpunt opengaat voor het verkeer.

Aanleg hoofdwegen

Ook de voorbereiding voor de aanleg van de hoofdwegen op DistriPark Dordrecht is in volle gang. Hier komt de nieuwe Aquamarijnweg te liggen die van Dordtse Kil III tot aan de nieuwe rotonde bij de nieuwe afrit van de A16 loopt. De uitvoering is begonnen en is in het derde kwartaal 2021 klaar. Deze zomer is er hard gewerkt aan het doortrekken van de dijkweg.
De weg kan volgend jaar gebruikt worden voor het bouwverkeer. We willen namelijk geen bouwverkeer over de Rijksstraatweg hebben en de Aquamarijnweg is dan nog niet klaar.

Verbreding Rijksstraatweg en aanleg fietspad

Het vrijliggende fietspad langs de Rijksstraatweg is klaar! Fietsers kunnen nu veilig naast de

Rijksstraatweg fietsen tussen het Beerpolderviaduct over de A16 en de Oude Beerpoldersekade.

Vanaf volgend jaar 1 april wordt het fietspad verder doorgetrokken richting de nieuwe rotonde en komt er nog een nette toplaag overheen. Met de verbreding van de Rijksstraatweg is aan de westkant begonnen. Het werk is daar nu klaar. We zijn nu gestart aan de oostkant, dit werk duurt tot 1 oktober.

Vanwege het stormseizoen mag er tot 1 april niet gewerkt worden op de dijken. Na 1 april werken we de Rijksstraatweg verder af, inclusief aanpassingen

van de bestaande inritten.

Klaarmaken eerste bouwkavels op DistriPark Dordrecht

De gemeente is ook aan de slag gegaan met het voorbereiden van twee toekomstige bouwkavels op DistriPark. Het werk wordt uitgevoerd op de nu nog agrarische percelen ten westen van de Rijksstraatweg. En vanaf oktober worden de toekomstige zijstraten van de Aquamarijnweg voorbelast.

Meer over werkzaamheden Check de WDO app!

Wilt u meer weten over de werkzaamheden op en rond DistriPark Dordrecht? U vindt de laatste informatie in de app Westelijke Dordtse Oever.

In de app vindt u informatie over werkzaamheden, omleidingen en de planning van de aansluiting A16-N3 en de aanleg van DistriPark Dordrecht. U krijgt een berichtje

op uw telefoon of tablet als er nieuwe werkzaamheden aankomen. U vindt er ook contactinformatie en kunt direct bellen of een bericht sturen als u vragen of opmerkingen hebt. De app is gratis te downloaden in de Google Playstore en de App Store.

Een van de USPs van DistriPark Dordrecht: de ligging

Locatie is en blijft de belangrijkste factor bij de keuze voor een vestigingslocatie. Voor de logistieke sector geldt dat misschien wel meer dan in welke bedrijfstak dan ook. Ligging ten opzichte van infrastructuur en arbeidsmarkt zijn daarbij doorslaggevend.

In deze visual staan alle plusplunten van de ligging uitgebeeld!

Eerste Dordtse Kil Businessdag groot succes

Een goede sfeer en een mooie opkomst bij de eerste Dordtse Kil BusinessDag!

De bijeenkomst werd voor het eerst georganiseerd en was gelijk al uitverkocht. De organisatie mocht zo’n 150 bezoekers verwelkomen, naast de 80 aanwezige standhouders. Het thema was: leer je buren kennen!

Dit thema was een schot in de roos, want het bedrijfsleven – dat zich naar volle tevredenheid heeft gevestigd op de Westelijke Dordtse Oever – was in groten getale aanwezig. Dat gold ook voor de overheid en meerdere bewoners uit Dordrecht-West.

Bekijk hier de aftermovie van het event!

Ook nieuwe arbeidsmarktcijfers positief voor Drechtsteden

Ook uit de laatste prognose van het Sectorinstituut Transport en Logistiek blijkt dat het aanbod logistiek personeel in de Drechtsteden tot en met het jaar 2026 voldoende is om aan de vraag van bedrijven te voldoen. Daarmee onderscheiden de Drechtsteden zich van omliggende regio’s.

Ook uit eerdere prognoses van het Sectorinstituut kwam eenzelfde beeld naar voren. Pas in 2027 zou de arbeidsvraag in de Drechtsteden groter worden dan het aanbod. Als we kijken naar omliggende regio’s zoals Rijnmond, West-Brabant en Gorinchem, dan zien we daar al (veel) eerder een tekort aan logistiek personeel ontstaan. Dat maakt de Drechtsteden tot een interessante vestigingslocatie voor logistieke ondernemingen.

Innovatietafel logistiek

Welke (innovatie)vragen spelen er op het gebied van logistieke dienstverlening en wat betekenen deze ontwikkelingen voor de eisen die logistiek bedrijven nu en in de toekomst aan logistieke werknemers stellen? Dat was het onderwerp van de Innovatietafel Logistiek, georganiseerd op 17 oktober 2019 door het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden, in samenwerking met de Economic Development Board Drechtsteden en Werkgevers Drechtsteden. 

Met elkaar is gekeken naar welke opleidingen (of certificaatgericht onderwijs), innovatie-activiteiten en daaraan gekoppelde stages en opdrachten voor studenten kunnen helpen om in te kunnen spelen op de ontwikkelen. Er wordt met elkaar geïnvesteerd in studenten en werkenden, in kader van goede en slimme verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het thema leven lang ontwikkelen. Dit alles om te zorgen dat wij in deze regio en dus ook op DistriPark Dordrecht goed opgeleid personeel hebben voor de huidige werkgevers en de nieuwe bedrijven die zich hier willen vestigen!

Imposant bouwbord DistriPark Dordrecht langs A16

Bij een nieuw innovatief logistiek bedrijventerrein hoort natuurlijk ook een bijzonder bouwbord. En dat hebben we! Over de A16 rijden elke dag vele duizenden mensen. Daarom staat er naast de A16 nu een bijzonder en megagroot bouwbord van DistriPark Dordrecht. Vanaf de snelweg is heel duidelijk zichtbaar dat op het terrein 67 hectare logistiek bedrijventerrein te koop is! Heeft u hem al gespot?

Visitekaartje afgegeven op Provada Amsterdam

Tijdens de Provada, de grootste vastgoedbeurs van Nederland, in de RAI in Amsterdam heeft DistriPark Dordrecht zich succesvol gepresenteerd als nieuw, duurzaam logistiek bedrijventerrein.

DistriPark Dordrecht was onderdeel van de stand van de gemeente Dordrecht, waar ook Drechtstedengemeenten Zwijndrecht en Alblasserdam hun projecten toonden.

Er was veel belangstelling van geïnteresseerde partijen, die onder het genot van een kop koffie meer hoorden over de unique selling points van het bedrijventerrein en de ambities van Dordrecht en de Drechtsteden op het gebied van woningbouw en het creëren van meer werkgelegenheid.

Bert ten Veen, accountmanager van DistriPark Dordrecht: “Onze aanwezigheid op de Provada was een goede gelegenheid om geïnteresseerde partijen te informeren over DistriPark Dordrecht. Ze waren onder de indruk van de mogelijkheden en kansen die het terrein biedt, zoals de strategisch goede ligging en bereikbaarheid én het arbeidspotentieel in de regio. Ook het bestuur van Dordrecht en de Drechtsteden was sterk vertegenwoordigd tijdens deze drie dagen. We kijken terug op een succesvolle beurs en gaan nu hard aan de slag met de opvolging van de opgedane leads!”

Naast aanwezigheid op de Provada was DistriPark Dordrecht ook aanwezig op een transport- en logistiekbeurs in München. Allebei zeer goede beurzen, waar bestaande contacten onderhouden zijn en nieuwe leads zijn aangeboord.

Wethouder Burggraaf: DistriPark Dordrecht: een echte logistieke hotspot

Wethouder Maarten Burggraaf (economie) over DistriPark Dordrecht: “Op DistriPark Dordrecht bieden we ruimte aan logistieke bedrijven met een duurzaam karakter. Met een strategisch goede ligging tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen én de ligging aan de A16 met een eigen op- en afrit, is deze locatie een echte logistieke hotspot. De regio heeft een omvangrijke beroepsbevolking en met onze Human Capital agenda zorgen we samen met o.a. de onderwijsinstellingen dat er voldoende en goed geschoold personeel beschikbaar is voor de bedrijven die zich hier vestigen.”

In 2021 is DistriPark Dordrecht, met kavels van 1,5 tot 7 hectare, volop operationeel. “De acquisitie is gestart en we merken dat er ruime interesse is lokaal en regionaal maar ook vanuit het hele land en het buitenland. En is snelheid echt gewenst, dan kunnen de eerste bedrijven al volgend jaar starten met de bouw langs de westkant.”

Persoonlijke begeleiding van begin tot eind

Maak kennis met Bert en Marijn! Zij zijn namens Dordt Onderneemt – het eerste aanspreekpunt voor ondernemers bij de gemeente Dordrecht – uw contactpersoon gedurende het hele traject van eerste gesprek tot aankoop. U kunt bij hen terecht met al uw vragen. Zij zetten zich in om uw vestiging in Dordrecht soepel te laten verlopen.

Bert ten Veen
ec.ten.veen@dordrecht.nl
06 - 200 92 893

Marijn Wegman
jm.wegman@dordrecht.nl
06 - 532 30 966

Bert en Marijn: “Wij hechten aan persoonlijk contact en een vast aanspreekpunt voor bedrijven. We faciliteren initiatiefnemers het gehele traject, van begin tot einde. We weten wat er speelt, hebben een sterknetwerk en kunnen daardoor snel schakelen. Als u vragen heeft, stel ze gerust. De lijnen zijn kort.”

Infrastructuur DistriPark krijgt vorm!

Er wordt druk gewerkt aan de infrastructuur rondom DistriPark Dordrecht. Zo wordt vanuit het noorden de A16 verbreed, komt er kwart klaverblad (N3/A16) en krijgt het DistriPark Dordrecht een eigen aansluiting. Ook vanuit het zuiden komt er een directe aansluiting op de A16, kort na de Moerdijkbrug richting Rotterdam. Rijkswaterstaat is naar verwachting rond juli 2020 klaar.

De gemeente is volop aan het werk gegaan met de aanleg van de wegen en infrastructuur voor het nieuwe bedrijventerrein op DistriPark Dordrecht. Zij zorgen voor de aansluiting van DistriPark Dordrecht op de A16 en voor een nieuwe ontsluitingsweg die de zeehaven van Dordrecht en de huidige bedrijventerreinen op de Westelijke Dordtse Oever; Dordtse Kil I, II, III, verbinden met het nieuwe DistriPark Dordrecht. De contouren van deze ontsluitingsweg zijn ondertussen goed zichtbaar door de inmiddels aangebrachte voorbelasting. Dit jaar bestaan de werkzaamheden vooral uit grondwerk en voorbelasting. In 2020 en eerste helft 2021 vindt dan de aanleg en aanpassing van de wegen op DistriPark plaats. De op- en afritten van de A16 naar DistriPark Dordrecht gaan rond juli 2021 open, wanneer de gemeente klaar is met de wegen op DistriPark Dordrecht.

DistriPark beleeft eerste geslaagde Business Event

In de voormalige suikerbietenloods op de plek waar DistriPark Dordrecht gaat verrijzen, vond op donderdag 27 juni het Business Event plaats. Op deze bijzondere locatie kwamen ongeveer veertig partijen uit de vastgoedsector samen om te horen en te praten over de plannen om nabij de A16 een duurzaam, logistiek bedrijventerrein van 67 hectare te ontwikkelen. Informatie uitwisselen en netwerken – uiteraard onder het genot van een hapje en drankje – stond tijdens dit event centraal.

De bereikbaarheid van het nieuwe logistieke bedrijventerrein DistriPark Dordrecht werd door geïnteresseerde partijen als grootste kwaliteit gezien door de aanwezigen De aanleg van een meerdere nieuwe op- en afritten aan de snelweg A16 draagt daar in belangrijke mate aan bij. Ook de strategische ligging tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen en het aantal beschikbare arbeidskrachten in de regio worden als onderscheidend gezien ten opzichte van andere bedrijventerreinen.

Ook bleek dat drie kwart van de aanwezigen concrete interesse heeft of iemand kent die concrete interesse heeft in vestiging op DistriPark Dordrecht.

Heeft u het Business Event gemist? Bekijk dan de aftermovie op ons LinkedIn- en Twitterkanaal!

Krapte op de arbeidsmarkt Niet in de Drechtsteden!

Je leest er veel over: de krapte op de arbeidsmarkt. Het is voor bedrijven en organisaties steeds moeilijker om aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Maar hoe zit dat specifiek voor de transport- en logistieksector in de Drechtsteden, waar Dordrecht onderdeel van is? Peter Smit van MD&D concepts zocht het uit!

Uit cijfers van het Sectorinstituut Transport & Logistiek blijkt dat de Drechtsteden een opvallende positieve uitschieter zijn als het gaat om het aanbod van personeel.
Volgens de huidige prognoses zijn er nog volop kansen om aan de vraag van de toekomstige logistieke bedrijven op DistriPark Dordrecht te voldoen. Hierdoor kan de arbeidsmarkt goed functioneren. Ter vergelijking; in omliggende regio’s zoals Rijnmond en West-Brabant is de spanning op de arbeidsmarkt groter. Daar is op dit moment onvoldoende aanbod van personeel om aan de vraag te kunnen voldoen. Het is wel belangrijk om op tijd na te denken over uw personeel. Vanuit de ontwikkelingen helpt Peter Smit u daar graag bij. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij Bert en Marijn.

Dus alle reden om te kiezen voor DistriPark Dordrecht als vestigingslocatie voor uw onderneming!